Federalna uprava civilne zaštite potpisala sporazum sa Fakultetom sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu

Federalna uprava civilne zaštite potpisala sporazum sa Fakultetom sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu

U prostorijama Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu (FASTO), 09.03.2016. godine, potpisan je sporazum o poslovnoj, obrazovnoj, stručnoj i naučnoj saradnji između ove visokoškolske ustanove i Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ). Potpisnici sporazuma su prof.dr. Nusret Smajlović, dekan FASTO-a i Fahrudin Solak, direktor FUCZ.

Prof. dr. Nusret Smajlović se zahvalio direktoru Fahrudinu Solaku na ukazanom povjerenju i naporima da se činom potpisivanja sporazuma ozvaniči dosadašnja neformalna saradnja ove dvije institucije.

Sporazumom se uspostavlja međusobna saradnja ove dvije institucije, i to u vidu: Promocije značaja djelatnosti zašite i spašavanja i djelatnosti Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja; Organizacije zajedničkih konferencija, simpozija, seminara i radionica; Zajedničkih aplikacija na različite domaće i međunarodne projekte; Zajedničkih aktivnosti na obezbjeđenju finansijskih sredstava iz domaćih i međunarodnih izvora za realizaciju partnerskih aktivnosti; Izrade programa akademskog i stručnog usavršavanja; Razmjene akademskog i stručnog osoblja u redovnim i posebnim edukativnim procesima; Zajedničkih napora na izradi i dogradnji obrazovnih programa, kao i sadržajima značajnim za aktivnosti i djelatnosti dvije institucije; Zajedničkih napora za obezbjeđenje opreme, sprava, rekvizita za realizaciju sporazuma; Proučavanja problema od zajedničkih interesa i iznalaženje najboljih rješenja, itd.

Direktor Solak je kazao da se radi o nastavku odlične saradnje od 2014. godine kada su profesori i studenti FASTO-a, tokom katastrofalnih poplava, pritekli u pomoć velikom broju građana iz ugroženih područja. Rekao je kako rad Federalne uprave civilne zaštite u velikoj mjeri zavisi od volontera, te da volonterizam i njegova promocija trebaju da budu jedan od glavnih ciljeva ovog sporazuma.

Potpisivanju ovog sporazuma prisustvovao je prof.dr. Elvir Kazazović, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo koji je izrazio zadovoljstvo uspostavljanjem saradnje ove dvije institucije.

Zaključeno je da ove dvije institucije posjeduju resurse koji uveliko mogu pomoći radu obje institucije i te da je potpisivanje Sporazuma samo početak buduće uspješne saradnje.

{loadposition 2016-03-10}