Nadležnosti uprave

Federalna uprava civilne zaštite je samostalna federalna uprava, koja vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene odredbom člana 22. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave („Službene novine Federacije BiH“, br. 58/02, 19/03, 38/05, 2/06, 8/06, 61/06, 52/09 i 48/11).

U oblasti zaštite i spašavanja, ova Uprava vrši poslove utvrđene odredbom člana 26. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10).

U oblasti zaštite od požara i vatrogastva, ova Uprava vrši poslove utvrđene odredbom člana 13. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 64/09).

U oblasti deminiranja i uništavanja eksplozivnih sredstava, ova Uprava vrši poslove utvrđene u Zakonu o deminiranju u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 5/02).

Unutrašnja organizacija ove Uprave, djelokrug organizacionih jedinica, kao i sistematizacija radnih mjesta, utvrđena je u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave civilne zaštite.