Organizaciona struktura

Federalna uprava ciivlne zaštite je organizirana kroz sljedeće organizacione jedinice:
  1. Kabinet direktora,
  2. Sektor za planiranje, mjere zaštite i spašavanja i vatrogastvo,
  3. Centar za obuku struktura zaštite i spašavanja i tehničke poslove,
  4. Sektor za računovodstveno – finansijske poslove, javne nabavke i skladištenje,
  5. Sektor za pravne i opšte poslove,
  6. Inspektorat,
  7. Sektor za organizaciju deminiranja i uništavanja eksplozivnih sredstava,
  8. Operativni centar civilne zaštite,
  9. Jedinica za internu reviziju.