Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 08./09.03.2017.godine, do 10:00 sati

POPLAVE

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja rijeke Save izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je:

–        Bosanski Brod ——————————-  644 cm (pripremno stanje), jučer 470 cm,

–        Bosanski Šamac —————————-  569 cm (pripremno stanje), jučer 426 cm,

–        Orašje ——————————————  747 cm (pripremno stanje), jučer 606 cm.

Tuzlanski kanton

Vodostaj na HA Modrac                                                                         

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 200,11 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer viši za 71 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 83,4 m3/s.

Općina Doboj Istok. Općinski štab civilne zastite Doboj  lstok  je  na 1. vanrednoj  sjednici  održanoj dana, 08.03.2017. godine u 13,00 sati, donio Odluku o proglašenju stanja   prirodne i druge nesreće uzrokovane djelovanjem poplava i klizišta na prostoru cijele općine.

Rijeka Spreča priobalno je poplavila oko 160 ha poljoprivrednog zemljišta. Vodostaj rijeke Spreče u blagom porastu. Nema poplavljenih stambenih ni infrastrukturnih objekata.

Općina Kalesija. Rijeka Spreča se izlila iz svoga korita i poplavila oko 30 ha poljoprivrednog zemljišta. Svi ostali vodotoci su u opadanju.

Put prema Gojčinu zatvoren je zbog visine vodostaja ispod nadvožnjaka. Koristi se zaobilazni put preko Prnjavora.

Općina Gračanica. Vodostaj rijeke Spreče je u toku noći rastao, tako da je jutros u 6 sati iznosio 417cm. Poplavljeno je oko 120 ha poljoprivrednog zemljišta.

Najteža situacija je u MZ Donja Orahovica, gdje je u toku noći došlo do plavljenja 3 stambena objekta, iseljene su tri porodice sa ukupno 8 članova, tako da je jedna porodica iseljena u Društveni dom u Orahovici,  a druge dvije porodice smještene su kod rodbine.

U  MZ Donja Lohinja pod vodom je jedan stambeni objekat, dva člana porodice su prešla na gornji sprat kuće.

Put za Petrovo iz Donje Orahovice je pod vodom, trenutno saobraćaj se odvija jednom trakom, ali na vlastitu odgovornost.

Ostali vodotoci na području općine su u svom koritu.

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Goražde. Nivo rijeke Drine izmjeren jutros na HS Goražde, iznosio je 89,25 centimetara i u blagom je opadanju.

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području ovog kantona je povišen i u granicama je normalnog vodostaja. Vodostaj rijeke Bosne je normalan.

Općina Tešanj. U protekla 24 sata, na području općine došlo je do povlačenja vode u korita vodotoka i do postepene stabilizacije stanja na poplavljenom području naselja Cerovac, Jelah polje i Rosulje. Zabilježena je jedna intervencija Profesionalne vatrogasne jedinice u naseljenom mjestu Piljužići, gdje je voda ugrožavala jedan stambeni objekat. Ekipe civilne zaštite tokom dana bile su na području Jelah polja, preventivno djelujući po zahtjevu mještana.

Zbog obilnih padavina i zamućenja vode na izvorištima Jelah, Tešanj i Kraševo, koja su u nadležnosti JP Rad dd „Tešanj“, došlo je do reduciranja isporuke vode. Iste mjere su preduzete i od strane preduzeća “Rosa” d.o.o., koje upravlja lokalnim vodovodom, kao i lokalnog  vodovoda Šije. Profesionalna vatrogasna jedinica izvršila je snabdjevanje pitkom vodom školu u Šijama.

Održana je vanredna sjednica Općinskog štaba CZ, na kojoj je razmotrena situacija na području općine, te su donijeti zaključci koji se odnose na naredne aktivnosti na poplavom zahvaćenom području i utvrđene su mjere i aktivnosti na pojačanoj kontroli ispravnosti vode u svim vodovodnim sistemima i individualnim bunarima.

Operativni centar zaprimio je jednu prijavu o pojavi klizišta.

U protekla 24 sata, došlo je do stabilizacije stanja i povlačenja vode sa zemljišnih površina. I pored nastale situacije, jutros se snabdjevanje vodom iz vodovodnih sistema Tešanj, Jelah i Kraševo, vrši  uredno i ista zadovoljava zahtjeve Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Općina Kakanj. Stanje na klizištu rudničke jalovine na Površinskom kopu Vrtlište  je za sada stabilno. Vodostaj akumulacije je u porastu 12 cm u toku 24 sata, usljed padavina. Voda se ispumpava sa jednom pumpom iz akumulacije, a voda prolazi kroz tunel.

Općina Maglaj. Uposlenici Civilne zaštite su vršili obilazak kako vodotoka rijeka, tako i odvodnih kanala, kao i određenih putnih pravaca (zbog manjih odrona), na području općine, zbog obilnijih padavina koje su zahvatile općinu.

Općina Zavidovići. Tokom noći došlo je do prestanka padavina. Vodostaj rijeka je povišen, ali nije bilo problema, kako po pitanju ugroženosti stambenih objekata, tako i po pitanju putne infrastrukture.

Općina Usora. Stanje je stabilno, voda se povukla u svoje korito, ostale su manje naplavine oko kuća, gdje se očekuje u toku dana povlačenje istih.

POŽARI

Hercegovačkoneretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostar, imala je intervenciju u vremenu od 11:04 do 12:30 sati, u Čulama, gdje je gorilo nisko rastinje.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je dvije intervencije na gašenju trave i niskog rastinja u mjestima Nerezi i Bjelave.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac, imala je intervenciju na lokalitetu Stolovi – Crnoglav, u vremenu od 14:50 do 15:30 sati, gdje je gorila trava i nisko rastinje.

Tuzlanski kanton

Općina Srebrenik. Vatrogasna jedinica općine Srebrenik, imala je intervenciju na gašenju požara, na stambenom objektu (kuća) u mjestu Novo Naselje Luke, u ul. Varoških Polja, gdje su u požaru život izgubile dvije osobe.

KLIZANJE TLA

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. U protekla 24 sata, Kantonalnom opertativnom centru Tuzla, prijavljeno je pokretanje klizišta u naselju Gornje Jaruške.

Općina Gradačac. Prijavljeno reaktiviranje klizišta na lokalitetu Toke – Kerep.

Općina Teočak. Prijavljeno klizište na lokalitetu MZ Huseinovići, gdje je oštećen lokalni put.

Grad Tuzla. Prijavljena tri klizišta: MZ Srednja Lipnica, gdje je oštećen lokalni put, te dva klizišta, u naseljima Kojšino i Mala Solina.

ZAGAĐENJE OKOLIŠA – KVALITET ZRAKA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 08.03.2017. godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, Bukinje Lukavac i Živinice.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA (NUS)

Srednjobosanski kanton      

Općina Gornji Vakuf – Uskoplje. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, zaprimio je tri prijave o postojanju NUS-a i to:

–        na lokalitetu  Bistrica, radi se o ručnoj bombi 2 komada,

–        na lokalitetu Grad, radi se o sitnoj municiji 400 komada, te

–        na lokalitetu Duradbegovića dolac, radi se o ručnoj bombi 3 komada.

O ovim informacijama obavjesten je tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OSTALO

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM

Potraga za dječakom koji je nestao 07.03.2017. godine, nije dala rezultate. U pretrazi terena na području Lipovice, Labudske, Podgore na području općine Lopare, uključeni su pripadnici Federalne uprave civilne zaštite, sa psima i dronovima, kao i CJB Bijeljina, pripadnici Vatrogasne jedinice, Granične policije, Lovačkog društva Lopare, GSS Brčko Distrikta, mještani, kao i 150 pripadnika MUP-a RS-a.

Potraga je sinoć prekinuta zbog nepristupačnog terena i jake kiše, ali je u jutarnjim satima nastavljena, a i povoljni su vremenski uslovi.

Pripadnici „A“ Tima FUCZ, u toku jučerašnjeg dana, bili su angažovani na praćenju stanja u dolini rijeke Spreče.

Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite, u toku današnjeg dana bit će angažovani na području jalovine na Površinskom kopu Vrtilište, radi izviđanja terena i tunela, koji odvodi vodu iz akumuliranog jezera, koja ide ispod autoputa. Izviđanje će vršiti putem sonara.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE