Dopuna Sažetka Redovnog izvještaja o stanju u Tuzlanskom kantonu, za dan 08.03.2017.godine, do 14:30 sati

POPLAVE

Tuzlanski kanton

Vodostaj na HA Modrac                                                                         

Vodostaj na brani HA Modrac danas u 12,00 sati bio je 199,59 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jutors u 07,00 u isto vrijeme nivo je viši za 19 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 76,10 m3/s.

Općina Doboj Istok. Općinski  štab  civilne  zastite  Doboj  lstok  je  na  1.   vanrednoj  sjednici  08.03.2017. godine   u   13,00 sati  donio  Odluku  o  proglašenju   stanja   prirodne i druge nesreće  uzrokovane djelovanjem poplava i klizišta na prostoru cijele općine.

U protekla 24 sata rijeka Spreča je poplavila  oko 150 ha poljoprivrednog  zemljišta te zaprijetila  da  ugrozi  poslovanje jednog  privatnog poduzeća  (   d.o.o   .Benjatrans”  iz Klokotnice ).

Vodotok   Lukavica  je   poplavio  jedan   stambeni   objekat   sa  pratećim   pomoćnim objektima  u MZ  Lukavica  Rijeka  usljed  cega  je  izvrseno izmjestanie  domacih  životinja vlasnika objekta.

U naselju Mala Brijesnica od lokalnih bujica jedan stambeni objekat je bio u vodenom okruzenju.

Usljed intenzivnih padavina  u protekla  24 sata postoji  bojazan za stanje objekata u zonama  aktivnih klizišta čime je  ugroženo minirnalno  7 stambenih  objekata sa porodicama koje u njima borave.

Općina Gračanica. Rijeka Spreča je u porastu, nivo na mjernom mjestu Karanovac iznosi 401 cm, a vodostaj kada se proglašavaju redovne mjere odbrane od poplava je 300 cm. Poplavljeno je oko 80 ha poljoprivrednog zemljišta.

Općina Kalesija. Rijeka Spreča se izlila iz svoga korita I tom prilikom poplavila oko 70 ha poljoprivrednog zemljišta. Svi ostali vodotoci su u porastu.

Općina Gradačac. Od OSCZ Gradačac primljena je obavijest da je vodovod Vučkovci, izvorište Domažići poplavljen, te da se voda može koristiti samo za tehničku upotrebu.

Općina Srebrenik. Trenutno stanje nije alarmantno, sve putne komunikacije su prohodne. Poplavljeno je oko 10 ha poljoprivrednog zemljišta u naselju Špionica

Općina živinice. Prati se situacija, pod vodom je oko 10 ha poljoprivrednog zemljišta u mjestu Dubrave.

Općina Banovići. Zabilježen je porast svih vodotoka, pa je tako ugrožen regionalni put Ribnica Zavidovići kod jezera Breštica

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE