Dopuna Sažetka Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dan 08.03.2017.godine, do 14:00 sati

POPLAVE

Zeničko-dobojski kanton

Općina Doboj Jug i Usora.  Na području općina Doboj-Jug i Usora kiša pada manjim intenzitetom. Vodostaji rijeka Usore i Bosne su u blagom opadanju.

Tuzlanski kanton

Općina Doboj Istok. Dana 08.03.2017. godine, usljed poplava i klizišta koja su zahvatila područje općine Doboj Istok, Općinski načelnik općine Doboj Istok na prijedlog Općinske službe za civilnu zaštitu donio je Odluku o proglašenju stanja priprodne i druge nesreće za područje općine Doboj Istok, radi ublažavanja i otklanjanja štetnih posljedica po ljude i materijalna dobra. Angažovani su: organi mjesne zajednice, građani, štabovi, povjerenici i druge snage civilne zaštite, općinske službe i pravna lica, kao i raspoloživa materijalno-tehnička sredstva koja će se koristiti, ukoliko se ukaže za to potreba.

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Stanje na klizištu rudničke jalovine na Površinskom kopu Vrtlište  je nepromjenjeno, osim što je usljed padavina došlo do povećanja protoka vode koja ide zadanim pravcem.  Voda se ispumpava sa jednom pumpom iz akumulacije, a očekuje se dolazak još jedne pumpe.

OSTALO

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM

Na području Majevice kod Lopara nestao je desetogodišnji dječak. U toku je pretraga terena i potraga za dječakom. U potrazi su uključeni: pripadnici policije, vatrogasci, lovci, DGS, mještani i pripadnici Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE