Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 24./25.08.2017.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Aktivni su požari  na Čvrsnici  i Hodbini.

Na lokalitetu Drežnica- Batačke lazine na padinama Čvrsnice na nepristupačnom terenu gori  šuma munike i bukve Požar se širi u  dva pravca, jedan prema Velikoj borovoj glavi, drugi   prema Posušju.

Helikopter OS BiH jučer je djelovao u periodu od 07:40 i do 12:30 sati, gdje je imao  ukupno 16 izbačaja na velikom i širokom požarištu.

Poslije ovog djelovanja helikopter je upućen na remont.

Spašena je jedna planinska koliba. Vatrena linija nije prešla put za Pločno  zahvaljujući i vatrogascima iz Posušja, koji su sa jednim vatrogasnim vozilom nadgledali kritični dio puta.

Na požarištu su vatrogasci iz Jablanice i Posušja, te  radnici Šumarstva koji prate stanje na terenu.

Po riječima kantonalnog šumara H.Balića(19:30 sati) stanje na požarištu Čvrsnice je jako teško i prijeti opasnost da požar uđe u visoku šumu munike na području Mrkušin Gvozd (jedno od najvećih staništa munike u BiH)

Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 08:30 do 12:10 sati, u Hodbini, gdje je gorjela trava i rastinje,

– od 09:45 do 11:30 sati, u Kružnju,  gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 14:55 do 15:30 sati u Hodbini, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 15:20 do 18:50 sati, u mjestu Ulog, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 16:45 do 17:50 sati, u Lišanima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 22:31 do 23:50 sati, u Kosoru, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 23:05 do 23:55 sati, u Raštanima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Čapljina. Požarište Dretelj nadzire se do daljnjeg i natapaju se rubni dijelovi borove šume.

Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je intervencije na gašenju požara i to:

od 11:10 do 13:40 sati, u Šurmancima, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje,

od 12:25 do 13:17 sati, na Modriču, gdje je gorjela borova šuma i nisko rastinje,

od 13:15 do 14:30 sati, na Strmcu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, spašene kuće i voćnjaci,

od 15:50 do 16:45 sati, na Ševaš Njivama, gdje je gorjela borova šuma,

od 17:30 do 18:00 sati, na Gradini, gdje je gorjela borova šuma,

od 18:25 do 19:25 sati,  u Gabela, polju, gdje je gorjela trska i nisko rastinje,

od 20:10 do 21:20 sati, na Bivoljem Brdu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je intervencije na gašenju požara :

– od 08:00 do 09:00 sati, u Potpolju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 10:00 do 11:30 sati, na Tromeđi, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 12:30 do 19:00 sati, u Međugorju (kod Ćenakola), gdje je gorjela trava, nisko rastinje i smreka,

– od 19:30 do 21:00 sati, u Međugorju, gdje je  gorjela smreka, trava i nisko rastinje.

Općina Konjic. Požar na lokaciji Javorika stabilan i ne širi se dalje.

Požar na lokaciji Donje selo – Vinište – Gašići je aktivan i teško ga je kontrolisati  zbog guste šume i strmog terena. Požar se kreće prema Gašića kućama i postoji opravdana opasnost da za kratko vrijeme budu ugrožene kuće i imovina u Gašićima. Vatrogasci i radnici Šumarstva „Prenj“ čine nadljudske napore da lokalizuju požar i spriječe daljnje širenje.

Dana 24.08.2017. godine,  upućen je zahtjev za pomoć u gašenju helikopterom.

U 11:39 sati PVJ Konjic je obaviještena od strane šumara Gakića da je došlo do pojave požara na lokalitetu Stidelj – Glavatićevo.  PVJ nije bila u mogućnosti  izaći na ovo požarište, pa su požar ugasili šumar i mještani u 17:00 sati.

U 15:00 sati, izbio je požar u mjestu Bjelimići na lokalitetu Puzim. I ovaj požar su ugasili šumar i mještani u 18:00 sati.

U 19:00 sati,  šumar je prijavio požar u rejonu Raketnice – Lukomir gdje gori trava i nisko raslinje. Požar je aktivan jer je teren nepristupačan za gašenje.

Općina Stolac. I dalje aktivan požar kod mjesta Bačnik. Nema prijetnje za kuće i stanovništvo. Požar se širi nepristupačnim terenom prema Kruševu. Pripadnici DVD Stolac i lokalno stanovništvo nadziru požarište.                                                                                

Jablanica. Od 19:54 do 20:45 sati, u mjestu Gostovišće – MZ Lug, gorjela je trava i nisko rastinje.

Prozor – Rama. Od 14:30 do 15:30 sati, u selu Rumboci, gorjela je trava i nisko rastinje.

Zapadno-hercegovački kanton

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje  imala je dvije intervencije u Podbiloj, gdje gori trava i nisko rastinje na neptistupačnom terenu već nekoliko dana i nema ugroženih kuća i drugih objekata.

Jučer od 14:00 do 02:00 sati, pet vatrogasaca i pet šumara iz Posušja, su gasili požar na Čvrsnici,  gdje je požar još aktivan i nije pod kontrolom.

Tuzlanski kanton

Općina Živinice. Vatrogasna jedinica općine Živinice imala je jedan požar u mjestu Živinice lokacija Gradsko groblje, gdje je izgorilo cca četri duluma niskog rastinja i šume.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada  Bihaća imala je intervenciju od 16:45 do 18:30  sati, u mjestu Pokoj. Gorjela je trava i nisko rastinje. Požar su gasila 3 vatrogasca sa 1 vozilom.

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa  imala je  intervenciju od 13:10 do 14:30 sati, u mjestu Ljusina, gdje je gorjela trava. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica općine Cazin imala je intervenciju od 14:47 do 16:30 sati, u mjestu Miostrah, gdje je gorjela trava .Požar gasilo 10 vatrogasaca sa 2 vozila i 5 mještana.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most, imala je jednu intervenciju u mjestu Šejkovača od 20:00-20:35 sati, gdje je gorjela je trava. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

SREDNJOBOSANSKI KANTON

Općina Novi Travnik. Vatrogasna jedinica općene  Novi Travnik  imala je  intervenciju na gašenju požara niskog rastinja na lokalitetu Kasapovići. Požar je ugašen.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica intervenisala je u Šljiviku na gašenju požara trave.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko intervenisala je na gašenju šumskog požara u mjestu Kula Banjer. Požar je zahvatio  nisko rastinje,  i prijetio je da zahvati i repetitior.  Za gašenje je korištena sva raspoloživa tehnika i ljudstvo. Požar je nakon velikh napora vatrogasaca ugašen.

Kanton 10

Općina Drvar. Požar koji već danima gori na planini Jadovnik u općini Drvar i dalje je aktivan i širi se. U požaru gori visoka šuma. Požar ugrožava i vodo zaštitno područje cijele općine Drvar. I dalje postoji velika potreba za gašenje helikopterom jer je teren nepristupačan za gašenje zemaljskim snagama, i zagađen je minama.

Dana 24.08.2017 godine, dojava o požaru na području između općina Glamoč i Kupres, gdje gori trava i nisko rastinje, područje planine Vitorog. Požar nadziru radnici Šumarije Glamoč.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Sarajevo u izvještajnom periodu je imala je intervencije  na gašenju niskog rastinja.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

„A“ tim za uklanjanje NUS-a angažovan je na području Unsko Sanskog kantona.

„B“ tim za deminiranje nastavio je proces deminiranja na zadatku „Pribitkovići 3.“ na području općine Banovići.

„B“ timovi Žepče i Orašje nastavili su proces deminiranja „Rožanj-Jelica“ na području općine Sapna.

Mašinski tim FUCZ  nastavio je proces deminiranja na zadatku „Kalesija Grad –  Olanovica 1 d“ na općini Kalesija.

SREDNJOBOSANSKI KANTON

Općina Busovača. Prijavljen pronalazak ručne bombe na lokalitetu Oselište. O pronalasku NUS-a obavješten ,,A“ Tim Busovača i Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Općina Travnik. Prijavljen pronalazak granate na lokalitetu Vlašić – Galica. O pronalasku NUS-a obavješten ,,A“ Tim Busovača i Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

NESREĆA U RUDNIKU

Tuzlanski kanton

Dana 24.08.2017godine, na površinskom kopu Grivice dogodila se rudarska nesreća u kojoj su povrijeđena dva rudara koji su nakon pada sa rudarske staze prebačena na Univerzitetsko-klinički centar Tuzla.

OSTALO

ISPOMOĆ U GAŠENJU POŽARA NA PODRUČJU HNK-a, OPĆINA KONJIC

Jutros u 07:15 sati, Direktor FUCZ-e g-din Fahrudin Solak sa 50 uposlenika vozilima i opremom uputio se na  ispomoć u gašenju požara otvorenog prostora  na području općine Konjic. Radi ispomoći pridružili su im se i pripadnici  PVJ Sarajevo sa 20 vatrogasaca te tri vatrogasna vozila, kao i 8 vatrogasaca  DVD Vogošća sa jednim vatrogasnim vozilom.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE