Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 17./18.04.2017. godine, do 14:00 sati

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Na klizištu u naselju Malješ stanje je stabilno. Radovi se izvode na  izradi potpornog zida za zaštitu stambenih objekata.

Stanje na klizištu rudničke jalovine na Površinskom kopu Vrtlište  je za sada stabilno. Vodostaj akumulacije je u porastu  za 39 cm u toku 24 sata. Pumpa je  u funkciji i voda se ispumpava iz akumulacije.

ZAGAĐENJE ZRAKA – OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK-a kvalitet zraka za dan 17.04.2017 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac, Živnice, dok se na lokalitetu Mobilna: Gradačac nije mogao ocijeniti.

OŠTEČENJE ELEKTRIČNE MREŽE

Unsko-Sanski kanton

Općina Sanski Most. Zbog kvara, od 18:36 sati, izvan napona je dio 20 kV dv Lušci Palanka.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

Kantonalni operativni centar, zaprimio je prijavu o postojanju NUS-a, od strane Općinske službe civilne zaštite Lukavac i Općinske službe civilne zaštite Doboj Istok.

Prijave su proslijeđene Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Općina Lukavac. „A“ tim za uklanjanje NUS-a je obavljao poslove na uklanjanju NUS-a, na području općine Lukavac.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar zaprimio je informaciju o pronalasku NUS-a, od strane Općinske službe civilne zaštite Hadžići, da se u naselju Kasetići nalazi NUS, radi se o ručnoj bombi.

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedeni NUS uklonuli isti dan.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Federalni hidrometeorološli zavod izdao je ŽUTO upororenje, za područje Federacije Bosne i Hercegovine. Očekuju se padavine između 15 i 35 litara po metru kvadratnom. Snijeg može padati i do 600 metara nadmorske visine.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE