Predstavnik FUCZ na uručenju donacija i prezentaciji mapa opasnosti i rizika od poplava za 14 općina sliva rijeke Vrbas

Kroz ovaj projekt, čiji je cilj prilagođavanje rizicima od poplava putem primjene tehnologija, omogućit će se vodoprivredama, civilnim zaštitama iz oba bh. entiteta i lokalnim zajednicama da poboljšaju upravljanje rizikom, ne samo u slučaju poplava, već i u drugim prirodnim nepogodama, a u skladu sa direktivama EU.

Općina Čelinac nedavno je bila domaćin ceremonije na kojoj su, zahvaljujući donatorskim projektima predstavnici Razvojnog programa Ujedinjenih nacija UNDP-a, predstavnicima 14 bh. lokalnih zajednica sliva rijeke Vrbas uručili savremenu opremu za komunikaciju i uzbunjivanje (stacionarne stanice za komunikaciju, mobilne stanice i stacionarne stanice za uzbunjivanje) u slučaju poplava i drugih prirodnih katastrofa.

Nabavka opreme i izrada mapa za osiguravanje veće bezbjednosti građana od poplava realizirani su u okviru Projekta “Integrisanje klimatskih promjena i smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas”, koji se finansira grant sredstvima Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), a realizuje ga resorno ministarstvo u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP).

Realizacija ovog projekta omogućit će bh. vlastima, kao i zajednicama u slivu Vrbasa, da se prilagode rizicima od poplava kroz prenos tehnologija koje su prilagodljive kako bi se ostvarilo klimatski otporno upravljanje poplavama i dobio bolji oslonac za ekonomske aktivnosti koje su fleksibilne po pitanju klimatskih promjena.

Nakon testiranja opreme i sastanka, za predstavnike 14 lokalnih zajednica Federacije BiH i Republike Srpske, Federalne uprave civilne zaštite i Republičke uprave civilne zaštite RS, upriličena je prezentacija mapa opasnosti i mapa rizika od poplava, te uručena donirana oprema. Federalnoj upravi civilne zaštite je tom prilikom uručeno 10 ručnih radio stanica.

Pomoć UNDP-a, uz finansijska sredstva Globalnog fonda za zaštitu životne sredine, omogućit će vodoprivredama, civilnim zaštitama iz oba bh. entiteta i lokalnim zajednicama da poboljšaju upravljanje rizikom, ne samo u slučaju poplava, već i u drugim prirodnim nepogodama, a u skladu sa direktivama EU.