Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 09./10.08.2017.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Kanton 10.

Općina Livno. Požar na planini Dinari, iznad sela: Odžak, Ćaić, G. Rujani i Sajković, općina Livno, i dalje je aktivan. Požar gasi helikopter OS BiH.

Općina Bosansko Grahovo. Na platou Resanovci, područje između općina Bos. Grahova i Drvara, požar je još uvijek aktivan i pod nadzorom je.

Požar između općina Bos. Grahova i Glamoča i dalje je aktivan i pod nadzorom.

Općina Glamoč. Požar od jučer  u općini Glamoč na području Matrak (Ćirića vrh), gori trava i nisko rastinje, djelatnici Šumarije odvezli cisternu za vodu Komunalnog radi gašenja istog.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. PVJ-a grada Mostara, imala je četiri intervencije, i to:

– od 12:26 do 16:20 sati, u Gorancima, gdje je gorjela trava i stog sijena,

– od 14:25 do 15:25 sati, u Humi Lišanima, gdje je gorjela trava,

– od 16:15 do 18:05 sati, u naselju  Humi Lišani, gdje je gorjela trava,

– od 00:45 do 01:20 sati, u Blagaju, gdje je gorjela trava.

Općina Čapljina. PVJ-a Čapljina, imala je dvije intervencije, i to:

– od 09:15 do 10:10 sati, u Svitavi, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 10:45 do 11:30 sati, u Domanovićima – Vrhovnik, gdje je gorjela trava i rastinje.

Općina Konjic. Dana 09.08.2017god. u Glavatičevu (mj. Stidelj) izbio šumski požar. Teren je nepristupačan, gori šuma na većoj  površini, na terenu svo raspoloživo ljudstvo kao i radnici Šumarstva „Prenj“. Požar je i dalje aktivan.

Općina Stolac. PVJ-a Stolac, imala je dvije intervencije, i to:

– od 11:35 do 12:30 sati, na lokalitetu Bjelojevića, gdje je gorjela je trava i nisko rastinje na površini  cca 0,1 ha.

– od 18:30 do 19:30 sati, ponovo na Bjelojevićima, gorjela je trava i nisko rastinje.

Općina Neum. PVJ-a Neum, imala je dvije intervencije i to:

– od 14:00 do 16:00 sati, na području Kamenice, gorio otpad, te

– od 19:00 do 20:30 sati, ponovo na području Kamenice, gorjelo je nisko rastinje i otpad. Požar je pod stalnim nadzorom.

Općina Jablanica. PVJ-a Jablanica, imala je dvije intervencije, i to:

– od 17:15 do 22:00 sati, u rejonu Čvrsnice izviđanje terena nakon primjećenih znakova dima.

– od 03.15 do 05:15 sati, gorila starija nenastanjena kuća, koja je služila kao pomoćni objekat.

Općina Prozor- Rama. PVJ-a Prozor-Rama, imala je dvije intervencije, i to:

– od 12:00 do 15:00 sati, u selu Sopot, gdje je gorjela štala i trava,

– od 15:00 do 18:00 sati, u selu Šćipe, gdje je gorjela šuma.

Zapadnohercegovački kanton

Općina Grude.  Požar od  juče, u Tihaljini, (Grude) stavljen je pod kontrolu i nema opasnosti za ponovno aktiviranje.

Grad Široki Brijeg.  Vatrogasna jedinica imala je intervencije i to:

 • u mjestu Knešpolje, gdje je gorjela šuma I nisko rastinje, usljed čega je došlo do zapaljenja jedne štale I nekoliko električnih stubova. Pričinjena je veća materijalna šteta, a požar je saniran u 16:30 sati,
 • naa lokalitetu Brig, gdje je gorjela šuma I nisko rastinje požar je saniran u 18:00 sati, te
 • u mjestu Uzarićima gdje je gorjela trava i nisko rastinje, opožareno cca pola ha površine, a požar je saniran u 21:00 sati.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. PVJ-a Bihać  imala je tri intervencije, i to:

 • od 16:01 – 16:39 sati, u mjestu Ripač na zapaljenom automobilu. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.
 • od 16:45 do 00:00 sati, u mjestu Prkosi. Gorjela je trava, nisko rastinje, šuma i oko 1000 bala sijena koje su bile na otvorenom. Požar je gasilo sedam vatrogasca sa dva vozila i tri pripadnika ŠPD „ Unsko-sanske šume“.
 • od 22:05-23:40 sati, u mjestu Hukići, gdje je gorjela trava. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Opčina Sanski Most. PVJ-a Sanski Most imala je intervenciju od 12:48 do 13:44 sati u mjestu Husimovci, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar su gasili tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Ključ. PVJ-a Ključ imala je intervenciju od 11:45 do 12:50 sati, u mjestu Velečevo, gorjelo je nisko rastinje. Požar su gasili dva vatrogasca sa dva vozila i četiri mještanina.

Općina Cazin. PVJ-a Cazin imala je   intervenciju od 19:30-21:17 sati, u mjestu Osredak, gdje je gorjela šuma. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Bosanski Petrovac. PVJ-a Bosanski Petrovac imala je dvije intervencije i to:

 • od 18:50-19:30 sati, u mjestu Dževar, gdje je gorjela trava, požar su gasila četiri vatrogasca sa dva vozila,
 • od 20:00-22:45 sati, u mjestu Prkosi-Vrtoče. Gorjela je trava i nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Dana 09.08.2017. godine, Profesionalna vatrogasna jedinica dobila je dojavu o pojavi požara na suhoj livadskoj travi i šiblju,  koji se proširio na bjelogoričnu i crnogoričnu borovu šumu u mjestu Zabus MZ-a Ilovača. Odmah po dojavi u 15,40 sati, jedano vatrogasno vozilo i tri vatrogasca izlaze na lice mjesta gdje su ustanovili da su aktivna dva požara, i to  jedan sa lijeve strane sela Zabus, a drugi sa desne strane istog sela. Zatražili su pomoć te su na teren izašla još tri vatrogasca sa jednim vozilom, devet pripadnika JP Bosansko-Podrinjske šume i Kantonalne uprave za šumarstvo sa dva vozila i četiri mještanina. Akcija gašenja požara je trajala do 19,45 sati, kada su požari i lokalizovani. U požarištu je  ostalo da gori veliki broj hrastovih panjeva, kao i suhih povaljanih borova. U toku noći oba požara su se aktivirala. U ranim jutarnjim satima četiri vatrogasca sa motornim vozilom su izašli na lice mjesta sa pripadnicima JP Bosansko-Podrinjske šume i Kantonalne uprave za šumarstvo i u toku je akcija gašenja požara.

Na licu mjesta bili prisutni i dva pripadnika MUP-a BPK-a Goražde.

Opožarena površina na oba požara oko 5 hektara.

Na osnovu  informacije  dobijene od Službe civilne zaštite Grada Goražda, požar koji je juče zahvatio bjelogoričnu i crnogoričnu šumu  kod mjesta Zabus, MZ Ilovača, ugašen je dana 10.08.2017. godine oko 09:00 časova. Na licu mjesta su ostali dežurati pripadnici JP ,,Bosansko-Podrinjske šume i Kantonalne uprave za šumarstvo.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. PVJ-grada Zenica imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

 • požar trave na gradskom groblju,
 • požar iznad naselja Hamida, gdje je gorjela napuštena kuća i štala, požar ugašen,
 • tehnička intervencija na rijeci Bosni u naselju Blatuša potraga za utopljenikom po dojavi, i dalje se traga.

Općina Maglaj.  Vatrogasna jedinica imala je intervencije na gašenju  požara i to:

 • niskog rastinja na lokalitet Poljice, te
 • 08.2017. god. u 7,00 sati, na gašenju  šumskog požara na lokalitetu Bistrica cca 20 duluma, požar je stavljen  pod kontrolu, a radnici ŠPD-a  preuzeli su kontrolu i daljnje radnje na gašenju  požara.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica imala je intervencije na gašenju  požara trave u ulici S.ef. Merdanovića – kod tržnog centra Robot.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica imala je intervencije na gašenju  šumskog požara na području Lisova, brzom intervencijom vatrogasne jedinice i radnika šumarije, požar je ugašen.

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica imala je intervencije na gašenju  požara i to:

 • u naseljenom mjestu Jelah (Rastoke),  gdje je gorjelo nisko rastinje, te
 • jutros u ul. Adema Omahića, takođe u Jelahu gdje je gorio pomoćni objekat.
 • u požarima prouzrokovna je materijalna šteta, a povrijeđenih lica nije bilo.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. PVJ-a Tuzla  gasila je požar niskog rastinja na lokaciji Brčanskog Odreda.

Općina Lukavac. PVJ-a Lukavac imala je dvije  intervencije gašenja požara šume u mjestu Tumare i Poljice, te jednu tehničku intervenciju u Dubošnici nakon saobraćajne nesreće.

Opština Kalesija. PVJ-a Kalesija imala je dvije intervencije na gašenju požara  niskog rastinja u mjestu Rahinci i Vukovije.

Opština Gradačac. PVJ-a Gradačac imala je dva požara niskog rastinja u  Kamberi (Mionica) i Okanovićima.

Opština Banovići. PVJ-a Banovići  imala je intervenciju na gašenju požara gdje su  gorjela  sijena.

Kanton Sarajevo

PVJ Kantona Sarajevo imala je dvije intervencije na gašenju niskog rastinja.

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. PVJ-a Travnik imala je intervenciju na gašenju požara   suhe treave i niskog rastinja na lokalitetu Bilići.

Općina Busovača. PVJ-a Busovača imala je intervenciju na gašenju požara     suhe treave i niskog rastinja na lokalitetu Oselište – Drljepani.

VELIKE VRUĆINE I SUŠE

Zapadnohercegovački kanton

Općina Grude. Na području općine Grude zbog suše došlo je do pomora ribe usljed naglog opadanja vodostaja iz jezera Nuga i rijeke Tihaljine.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. U 13:35 sati iz MUP-a HNK-a, stigla prijava o pronalasku ručnih bombi, koje su pohranjene u njihovim prostorijama.

Po prijemu prijava proslijeđena vođi deminerskog tima  Mostar „A“ i Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Od PS Bihać primljena prijava o pronalaska NUS-a u mjestu Vrkašić. Izlaskom na lice mjesta pripadnika PS Bihać utvrđeno je da se radi o granati nepoznate izrade.

Općina Bosanska Krupa. Od Službe CZ-e općine Bosanska Krupa primljena je prijava o pronalaska NUS-a u mjestu Ćojluk, a radi se o granati za RB.

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Po dojavi građana o pronalasku NUS-a na lokaciji Glavica, MZ Orahovice, ,,A“ tim je izašao na lice mjesta gdje su preuzeli PROM-1 … kom. jedan.

Srednjobosanski kanton

Općina Novi Travnik. Na lokalitetima Lazine i Gornja Rovna, pronađen nepoznat NUS. O pornalasku NUS-a obavješten ,,A“ Tim Busovača i Tim sa UES Federalne uprave civilne zaštite.

Općina Busovača. Na lokalitetu Bare, pronađen nepoznat NUS. O pornalasku NUS-a obavješten ,,A“ Tim Busovača i Tim sa UES Federalne uprave civilne zaštite.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod, izdao je Narandžasto upozorenje za Kanton 10 i Kanton Sarajevo, dok je za ostale kantone na području Federacije BiH izdato Crveno upozorenje.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE