Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 09./10.06.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara  gasila je  požar trave i niskog rastinja uz magistralni put M-17 u mjestu Bijela. Požar je gašen u periodu od 11:35 do 13:00 sati. Također na lokalitetu Južnog logora gašen je požar na zapaljenoj travi u periodu od 19:00 do 19:25 sati. U izvještajnom periodu gašena su i dva požara u kojima je gorio zapaljeni otpad na lokacijama Centar II i Dubrovačka ulica.

Općina Čapljina. Profesionalna vatrogasna jedinica Čapljina imala je dvije intervencije na gašenju zapaljenog otpada u Tasovčićima i Tresani dok je na Bivolju brdu, u periodu od 12:19 do 13:55 sati, gašen požar na montažnoj baraci.

Tuzlanski kanton

Općina Gračanica. Profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica imala je intervenciju na gašenju požara na privatnom stambenom objekatu u ulici Viteška. Požar je lokalizovan i ugašen.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS
Hercegovačko-neretvanski kanton

U protekla 24 sata, Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je tri prijave o pronalasku neeksplodiranih ubojnih sredstava i to:

Grad Mostar. Dana, 09.06.2017., u 08:55 sati, PS Mostar prijavila je postojanje NUS-a (ručna granata) u naselju Kočine. U 16:00 sati, iz PS Mostar pristigla prijava na postojanje NUS-a (ručna granata) u naselju Donja Mahala.

Općina Konjic. Dana, 09.06.2017., u  11:45 sati Općinska služba CZ Konjic prijavila je pronalazak neeksplodirane tenkovske granate u mjestu Studenčica.

O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Tuzlanski kanton

U protekla 24 sata, Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio prijave za NUS od: Općinske službe CZ Kalesija da je u mjestu Vukovije Donje pronađena haubička granata, od Općinske službe CZ Banovići da je u mjestu Željova pronađena granata 60 mm, te od Općinske službe CZ Gračanica da se u zgradi općinskog suda nalaze pirotehnička sredstva – petarde koje je potrebno ukloniti. O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE