U okviru projekta “Mladi vatrogasci u akciji” u Bosanskoj Krupi FUCZ uručena sanitetska oprema i pomagala

Obuku o korištenju donirane opreme u prostorijama Centra za obuku vatrogasaca i spasioca koji djeluje u okviru DVD-a Bosanska Krupa obavio je instruktor iz organizacije Thistle Medical Training & Services Ltd iz Velike Britanije.

Projekat “Mladi vatrogasci u akciji” realiziraju mladi članovi DVD Bosanska Krupa u partnerstvu sa “Global Fire&Rescue Partnerships” i “Acorn Aid Scotlan” i uz podršku Općine Bosanska Krupa. Ovi mladi aktivisti kroz ovaj i nekoliko ranije završenih projekata daju svoj doprinos unaprjeđenju sistema zaštite i spašavanja u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg života stanovnika na području ove lokalne zajednice. Federalna uprava civilne zaštite  uvijek je spremna pružiti podršku ovakvim i sličnim projektima koji su edukativni za stanovništvo i unaprjeđuju sistem zaštite i spašavanja.

Devetog novembra 2017. godine nastavljena je realizacija ranije najavljene aktivnosti na projektu “Mladi vatrogasci u akciji” kojeg na području općine Bosanska Krupa, ali i šire, realizira Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) Bosanska Krupa.

U okviru ovih aktivnosti upriličeno je uručenje donacije sanitetske opreme i pomagala Federalnoj upravi civilne zaštite (FUCZ), koju je preuzeo deminerski tim iz Bihaća od strane Acorn aid –Scotland.

Obuku i edukaciju o korištenju donirane opreme u prostorijama Centra za obuku vatrogasaca i spasioca, koji djeluje u okviru DVD-a Bosanska Krupa, obavio je instruktor Brian Miller iz organizacije Thistle Medical Training & Services Ltd iz Velike Britanije.

U ovoj obuci su, pored uposlenika FUCZ (Tim Bihać), učestvovali i članovi Odjeljenja za traženje i spašavanje dobrovoljne vatrogasno-spasilačke jedinice koja je formirana u sastavu DVD-a Bosanska Krupa.

Projekat “Mladi vatrogasci u akciji” realiziraju mladi članovi DVD Bosanska Krupa u partnerstvu sa “Global Fire&Rescue Partnerships” i “Acorn Aid Scotlan” i uz podršku Općine Bosanska Krupa.

Mladi članovi DVD Bosanska Krupa, kroz ovaj i nekoliko ranije završenih projekata daju svoj nesebičan doprinos unaprjeđenju sistema zaštite i spašavanja u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg života stanovnika na području ove lokalne zajednice.

Federalna uprava civilne zaštite  uvijek je spremna pružiti podršku ovakvim i sličnim projektima koji su edukativni za stanovništvo i unaprjeđuju sistem zaštite i spašavanja.