Pripadnici FUCZ u Sloveniji uspješno završili obuku spašavanja iz pećina

Na ovoj, devetoj po redu, međunarodnoj obuci CRT učestvovalo je 20 polaznika iz 10 zemalja, i to: Slovenije, Albanije, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine (dva pripadnika Federalne uprave civilne zaštite i jedan iz Brčko Distrikta BiH), Crne Gore, Turske, Bugarske, Rumunije i Hrvatske. Preko 80 sati stručnih predavanja i intenzivnih treninga osam instruktora, i to šest iz Servisa za spašavanje iz pećina Republike Slovenije i po jedan iz Gorske službe spašavanja Srbije i Gorske službe spašavanja u Bosni i Hercegovini, polaznike su uveli u svijet tehnika speleo-spašavanja, od raznih manevara, poput skidanja povrijeđene osobe sa užeta, izrade Svetog Bernarda, tirolskih prečnica (traverzi), protuutega, tehnika samospašavanja, načina nošenja nosila u uskim i  neprohodnim prostorima, raznih sistema za podizanje i spuštanje, izrade sidrišta u stijeni i na stablu kao i penjanje na stablo pomoću dva krateža, odabir i bušenje stijena kao i postavljanje fikseva i spiteva na stijene pa sve do izvlačenja povrijeđene osobe iz pećine sa dubine do -280 metara primjenjujući sve do tad naučene tehnike na treningu spašavanja iz pećina.  Na kraju obuke učesnicima su dodijeljeni certifikati, a nova stečena znanja i naučene tehnike pripadnici FUCZ moći će uvježbavati i primjenjivati u budućim obukama i akcijama spašavanja.

Od 16. do 24. septembra 2017. godine u Sežani (Republika Slovenija) održana je obuka “Cave Rescue Trainig” (“Spašavanje iz pećina”) u okviru međunarodne obuke speleospašavanja CRT 2017., a organizirana je od strane Ureda Republike Slovenije za Civilnu zaštitu i spašavanje (ACPDRC) u saradnji sa Jamarskom reševalnom službom i dio je projekta planiranja obuke i spašavanja u Jugoistočnoj Evropi (DPPI SEE).
Na ovoj, devetoj po redu, međunarodnoj obuci CRT učestvovalo je 20 polaznika iz 10 zemalja, i to: Slovenije, Albanije, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine (dva pripadnika  Federalne uprave civilne zaštite i jedan iz Brčko Distrikta BiH), Crne Gore, Turske, Bugarske, Rumunije i Hrvatske.

Preko 80 sati stručnih predavanja i intenzivnih treninga osam instruktora, i to šest iz Servisa za spašavanje iz pećina Republike Slovenije i po jedan iz Gorske službe spašavanja Srbije i Gorske službe spašavanja u Bosni i Hercegovini, polaznike su uveli u svijet tehnika speleo-spašavanja od raznih manevara poput skidanja povrijeđene osobe sa užeta, izrade Svetog Bernarda, tirolskih prečnica (traverzi), protuutega, tehnika samospašavanja, načina nošenja nosila u uskim i  neprohodnim prostorima, raznih sistema za podizanje i spuštanje, izrade sidrišta u stijeni i na stablu kao i penjanje na stablo pomoću dva krateža, odabir i bušenje stijena kao i postavljanje fikseva i spitova (ekspanzioni klin) na stijene pa sve do izvlačenja povrijeđene osobe iz pećine sa dubine do -280 metara primjenjujući sve do tad naučene tehnike na treningu spašavanja iz pećina.

Pored rada na stijeni, polaznici su uvježbavali i spašavanje iz speleoloških objekata iz dubine od -70 m te horizontalnim sistemima od 300 m.

Naučene lekcije na teoretskom i pratičnom dijelu obuke polaznici su uspješno zajedno pretvarali u vježbe sa posebnim scenarijem.

Na kraju obuke učesnicima su dodijeljeni certifikati, a nova stečena znanja i naučene tehnike pripadnici FUCZ moći će uvježbavati i primjenjivati u budućim obukama i u akcijama spašavanja.