Timovi za uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava FUCZ na području Tarčina kod Hadžića našli i uklonili osam artiljerijskih granata

Ova akcija timova za uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava FUCZ uspješno je završena a pronađene artiljerijske granate kalibra 105 i 155 mm transportovane su u skladu sa standardnim operativnim procedurama i uskladištene na za to predviđenom mjestu. U narednom periodu biće uništene na poligonu za uništavanje eksplozivnih sredstava.

Još jednom brzom i uspješnom akcijom timova FUCZ omogućen je nastavak radova na sanaciji infrastrukture (kanalizacionih cijevi), a obezbijeđena je i sigurnija sredina za ljude koji žive na ovom području jer su uklonjene artiljerijske granate bile naoružane i veoma opasne.

Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) su u selu Japalaci (Tarčin) na području općine Hadžići našli i uklonili osam artiljerijskih granata kalibra 105 i 155 mm.

Ova akcija timova za uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava FUCZ uspješno je završena a pronađene artiljerijske granate transportovane su u skladu sa standardnim operativnim procedurama i uskladištene na za to predviđenom mjestu. U narednom periodu biće uništene na poligonu za uništavanje eksplozivnih sredstava.

Ovoj akciji FUCZ prethodila je informaciju o pronalasku neeksplodiranog ubojnog sredstva

(NUS) koju je Operativni centar civilne zaštite Općine Hadžići zaprimio od izvođača radova i proslijedio Federalnom operativnom centru. Zbog blizine kuća i opasnosti za stanovništvo koje živi na ovom prostoru, na lokaciju su hitno upućeni timovi za uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava FUCZ koji su pretragom terena ustanovili da osim prijavljenog postoji indicija za još eksplozivnih sredstva na istoj lokaciji. Čišćenjem terena prvobitno je pronađeno sedam a nastavkom iskopavanja sumnjalo se na još tri. Od te tri još je jedno bilo neeksplodirano ubojno sredstvo, a ostalo su metali koji nisu bili NUS.

Poslije ove uspješne akcije građevinska firma je nastavila radove na sanaciji infrastrukture (kanalizacionih cijevi), a obezbijeđena je i sigurnija sredina za ljude koji žive na ovom području jer su uklonjene artiljerijske granate bile naoružane i veoma opasne.