Deminerski timovi FUCZ na lokalitetu Novi Grad-Lještrak u općini Odžak očistili još 101.054,00 m² sumnjive površine

Zadatak su obavili, odnosno očistili 101.054,00 m² sumnjive površine, deminerski timovi FUCZ – “Orašje B”, “Žepče B”, Mašinski tim za mehaničku pripremu zemljišta sa mašinom PT-300, te POEK tim sa dvije prege na izradi bočnih staza na mehaničkoj pripremi. Pronađeno je devet mina  PMA-3.

Na zadatku Novi Grad-Lještrak 1 u općini Odžak deminerski timovi FUCZ –  “Orašje B”, “Žepče B”, Mašinski tim za mehaničku pripremu zemljišta sa mašinom PT-300, te POEK tim sa dvije prege na izradi bočnih staza na mehaničkoj pripremi, očistili su 101.054,00 m² sumnjive površine. Očišćen je i porušeni objekat (kuća) koji se nalazio unutar sumnjive površine čime su stvoreni uslovi za njegovu obnovu.

Tehnički je izviđena ukupna sumnjiva površina, od čega manuelno 17.054,00 m², dok je oko pronađenih mina očišćeno 300 m², a mašinske pripreme 84.000 m² površine.

Na ovom zadatku je pronađeno devet mina  PMA-3.

Čišćenjem zaostalih mina oko ovog naselja i predajom lokalnim vlastima na korištenje, u ovom povratničkom naselju Lještrak stvoreni su normalni uslovi da se povratnici mogu koristiti prilaznim putevima do svojih poljoprivrednih parcela kako bi ih obrađivali, ali i da nastave nesmetan život.

Do realizacije ovog izuzetno važnog projekta povratnici su bukvalno živjeli u minskim poljima pa je velika sreća kako do sada nije bilo nastradalih. Povratnička porodica Vajagić živjela je 15 metara od minskog polja sa osmogodišnjom djevojčicom Valentinom koja je svakodnevno prolazila pored minskog polja od kuće do škole i nazad i igrala se u slobodno vrijeme uz samo minsko polje koje je okruživalo njihovo dvorište u kojem su prije sedam godina pronašli minu koju je uklonio deminerski tim FUCZ iz Orašja.

Na ovoj lokaciji deminerski timovi FUCZ u 2015. godini završili su zadatak deminiranja površine od 166.390,00 m², tehnički izviđene površine 165.090,00 m², a očišćeno je 1.300,00 m² na dijelu gdje su pronađene mine PMA-2, PMA-3, uništen NUS (ručne bombe), minobacačka mina, trenutni tromblon i upaljač UPMR-2AS.

Tada je načelnik općine Odžak, na osnovu zaključka Štaba CZ Odžak, uputio pismo u kome je tražio da se, u skladu sa mogućnostima, u plan budućeg rada FUCZ ponovo uvrsti općina Odžak i da FUCZ angažira Mašinski tim za uklanjanje ruševina (PLANT) u cilju stvaranja uvjeta za povratak izbjeglih i raseljenih domaćinstava, što je i učinjeno pa se nastavilo sa deminiranjem ovog područja.