Uklonjena osvjetljavajuća raketa pronđena na lokalitetu Babin do na Bjelašnici

Ovo neeksplodirano ubojno sredstvo pronašli su radnici koji su radili na raščišćavanju šume. Radilo se o osvjetljavajućoj raketi, najvjerovatnije zaostaloj nakon povlačenja francuskog bataljona koji se na platou Bjelašnice nalazio u sastavu UNPROFOR-a. Pronađeni NUS odmah je “razoružan“, a zbog činjenice da lokacija nije bila fizički obezbjeđena, raketa je morala biti što prije transportovana.

Pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) uklonili su osvjetljavajući raketu koja je pronađena 10. juna na lokalitetu Babin do na Bjelašnici, 200 metara od Hotela “Maršal” i nepunih 50 metara od puta.

Ovo neeksplodirano ubojno sredstvo pronašli su radnici koji su radili na raščišćavanju šume, nakon čega je Policijska uprava Trnovo prijavila pronalazak NUS-a i obavijestila Operativni centar FUCZ.

Izlaskom na lokaciju Seada Vrane, šefa Odsjeka za uklanjanje eksplozivnih sredstava FUCZ, utvrđeno je da se radi o osvjetljavajućoj raketi, najvjerovatnije zaostaloj nakon povlačenja francuskog bataljona koji se na platou Bjelašnice nalazio u sastavu UNPROFOR-a.

Pronađeni NUS odmah je “razoružan“, a zbog blizine puta i opasnosti po bezbjednost ljudi, raketa je isti dan i po hitnom postupku, u skladu sa standardnim operativnim procedurama, bezbjedno transportovana i biće uništena na lokaciji za uništavanje NUS-a.