Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 12./13.06.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik imala je intervenciju na gašenju požara u blizini šehidskog mezarja, gdje je gorila suha trava. Požar je ugašen.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 15:25 do 17:35 sati, u Bogodolu, gdje je gorilo rastinje,

– od 16:00 do 16:53 sati, u Južnom logoru, gdje je gorila trava i nisko rastinje,

– od 18:50 do  19:50 sati, u Jasenici, gdje je gorila trava i rastinje.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara od 20:50 do 21:40 sati, na Bivoljem Brdu, gdje je gorila trava i nisko rastinje.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac imala je intervenciju na gašenju požara od 19:50 do 21:30 sati, u Kruševu, gdje je gorila trava i nisko rastinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervenciju na gašenju požara od 19:30 do 21:00 sati, u Vidovićima, gdje je gorila trava, šuma i nisko rastinje.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla Profesionalna vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara, u naselju Husino, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar je lokalizovan i ugašen.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Kanton Sarajevo

Od strane građanina, Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju o pronalasku NUS-a, da je u ul. Teheranski trg bb (općina Novi Grad), pronađena jedna ručna bomba.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedeno neeksplodirano ubojno sredstvo uklonuli isti dan.

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Od strane Policijske stanice Bosanska Krupa pristigla je dojava o pronalasku NUS-a, u šumi na lokalitetu Radićke uvale. Radi se o RRB (zolja).

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. PLANT – mašinski tim obavljao je poslove na uklanjanju urušenih objekata na području općine Kalesija.

Općina Banovići.

“B“ tim za deminiranje Tuzla nastavio je proces deminiranja na području općine Banovići.

„A“ tim za uklanjanje NUS-a obavljao je poslove na uklanjanju NUS-a na području općine Banovići.

 OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE