U posjeti Federalnoj upravi civilne zaštite boravio je slovački LOT EUFOR-ov tim u Sarajevu

U posjeti Federalnoj upravi civilne zaštite boravio je slovački LOT EUFOR-ov tim u Sarajevu

Predstavnici slovačkog LOT tima EUFOR-a, stacioniranog u Sarajevu, u utorak, 02.02.2016. godine, posjetili su FUCZ i održali sastanak sa njenim predstavnicima.

Ova posjeta bila je prilika da se pripadnici EUFOR-a upoznaju sa organizacionim, infrastrukturnim i drugim kapacitetima FUCZ.

Cilj posjete Tima EUFOR-a BiH bilo je bolje upoznavanje sa trenutnim aktivnostima FUCZ i mogućnostima buduće saradnje.

U BiH egzistira 17 LOT timova, koji imaju 130 članova, a na području Sarajeva postoje tri tima. Svaki tim ima svoju zonu odgovornosti, podijeljenu po općinama.LOT kuća slovačkog EUFOR-ovog tima (SVK LOT HOUSE) nalazi se u sarajevskom naselju Pofalići.

Na kraju posjete pripadnici LOT tima Sarajevo zahvalili su se FUCZ na dobrodošlici i korektnoj saradnji sa EUFOR-om, te pohvalili rad ove uprave i doprinos njenih pripadnika u aktivnostima zaštite i spašavanja i smanjenju rizika od katastrofa.

{loadposition 2016-02-04}