Dopuna Sažetka redovnog izvještaja o stanju na području Zeničko-doboskom i Tuzlanskom kantonu, za dan 12.12.2017.godine, do 14:00 sati

JAK VJETAR

Zeničko-dobojski kanton

Općina Tešanj. U odnosu na posljednji izvještaj Operativni centar civilne zaštite je sa terena primao i preuzimao informacije koje su se odnosile na provođenje mjera otklanjanja posljedica i infrmacije o nastalim štetama.

U skladu sa usaglašenim aktivnostima realizovano je sljedeće:

-Ferhad-begova džamija – uklonjen materijal oko i na prilazu džamiji,

-Ul. Braće Pobrić (kod Vanile)- uklonjen materijal sa saobraćajnice,

-Raduša (kod džamije)- uklonjeno stablo sa puta,

-Jevadžije- uklonjen lim od srušenog krova na stambenom objektu,

-Rosulje- Vukovo- uklonjeno stablo sa puta,

-Dolac (kod Muradifove kuće)- uklonjen sa ulice materijal od pokrova kuće.

-Vukovo-stara cesta – uklonjena dva stabla sa ceste,

-Uklonjeno stablo (bor) pored zgrade opštine,

-Partizansko groblje Tešanj- tri stabla ugrožavaju dva objekta (uviđaj u toku).

Prijavljene nastale štete:

-Uništeno jedno autobusko stajalište u Mračaju,

-Uništeni skoro svi znakovi na putu M-4 od Mračaja do Kaloševića,

-Oštećena munara (napukla) na džamiji u Mračaju,

-Sinanović Sabina Raduša- oštećeno vozilo i garaža,

-Fadila Dizdarević Ravne- uništen dio crijepa na stambenom objektu,

-Karagić Mustafa Tešanj- uništen dio crijepa na stambenom objektu.

Saobraćaj se odvija bez većih problema. Uklonjene su sve prijavljene prepreke koje je prouzrokovao vjetar tokom noći na putevima. Zbog jakog vjetra evidentirani su nanosi lišća, a moguća je i pojava granja na putevima, pa se vozači upozoravaju na opreznu vožnju.

ELEKTRIČNA ENERGIJA- Nakon intezivnih radova Elektrodistribucije sanirani su kvarovi na 10 kV dalekovodima pa su električnom energijom ponovo snabdjevena područja  Orašje Planja, Džemilić Planja, Miljanovaca, Karadaglija, Jablanice, Mekiša i Dobropolja. U toku je sanacija nastalih kvarova na trafo području Trebačko brdo i na niskonaponskoj mreži.

VODA- Snabdjevanje vodom iz vodovodnih sistema Tešanj, Jelah i Kraševo  jutros se vrši uredno i ista zadovoljava zahtjeve Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Tuzlanski kanton

Općina Kladanj

MZ Kladanj

Na Osnovnoj školi Kladanj otkriveno je oko 300 m2 limenog krova. Dalekovod prema Kladnju je u prekidu jer je oboren jedan stub.

MZ Stupari

Na dijelu magistralnog puta M18 od Stupara prema Kladnju saobraćajni znaci su potrgani ili izvaljeni, a autobusno stajalište u Čitluku je oštećeno. Zbog prekida u napajanju sa el. energijom bez vode su ostala naselja Stupari selo, Dubrava i Čitluk odnosno veći dio područja MZ Stupari.

MZ Tuholj

Nekoliko puta u toku dana vjetar je izvaljivao drveće, koje su ekipe za održavanje odmah uklanjale. Zbog kvara na dalekovodu domaćinstava nemaju struju.

MZ Brateljevići

Sa više stambenih i pomoćnih objekata vjetar je skidao crijepove i lim. Zbog kvara na dalekovodu domaćinstava nemaju struju.

MZ Turalići

Sa više porodičnih, pomoćnih objekata i štala vjetar je skidao crijepove i lim. Ovisno o lokaciji, 70 do 80 {a2a319f19d50a12f1aed2e6c36733902941c3f94d4616828affb0c4c4a30ded0} objekata je otkriveno.

MZ Starić

U selu Gojsalići, sa više stambenih i pomoćnih objekata, vjetar je skinuo crijepove i lim.  Gojsalići i Gojakovići nemaju struje. U selu Starić skoro svaka kuća je otkrivena, a sa pomoćne hale preduzeća „Močnik“ d.o.o. vjetar je skinuo kompletan krov i porušio dio zidova hale.

Općina Lukavac. U noći s 11/12.12.2017 godine u prekidu je bio regionalni put Lukavac-Banovići na koji se obrušilo oko 10 stabala. Navedena putna komunikacija bila je u prekidu do 04,00 kada su navedena stabla uklonjena a putna komunikacija puštena u promet.

Na oko 30 kuća evidentirana je šteta na krovovima usljed skidanja crijepa a najviše na području MZ Poljice, koja je i dalje bez napajanja el. energijom.

Općina Doboj Istok. Olujni vjetar tokom protekle noći i jutarnjih sati uzrokovao je prekid u napajanju el. energijom, štete na građevinskim objekima, plastenicima i voćnjacima.

Općina Banovići. Prijavljeno je više oštećenja krovova stambenih objekata u MZ: Čifluk, Treštenica, Bučik i Stražbenica. Deset stabala je palo na putne komunikacije, a 3 na stambene objekte. Na oko 10 stambenih objekata oštećeni su krovovi. Voda u gradskom vodovodu je neispravna za piće.

Općina Gradačac. U noćnim satima 11.12. i 12.12.2017. godine područje općine Gradačac zahvatio je orkanski vjetar koji je oštetio krov kuće u Međiđi Gornjoj. Također usljed nevremena došlo je do nestanka električne energije na oko 30 posto teritorije Međiđe, Zelinje i Mionice. Popravka istih je u toku. Oštećeno je i nekoliko plastenika u Novalićima.

Općina Čelić. Na oko trideset stambenih objekata zbog jakog vjetra došlo je do oštećenja krovova i oštećenja stambenih objekata usljed rušenja stabla drveća.

Trenutno su bez napajanja el. energijom naselja Vražići i Velino Selo.

U toku noći zbog rušenja stabala došlo je do privremene obustave saobraćaja na lokalnim i regionalnim putevima.

Općina Gračanica. Zbog olujnog vjetra koji je pogodio općinu, u mjestu Pribava 3 stambena objekta koja su bila pokrivena limom sada su otkrivena, a desetak drugih objekata pokrivenih crijepom, djelomično su otkriveni (nedostaje cca 100 i više crijepova po svakom objektu). Olujni vjetar odnio je i stotinjak komada crijepa sa područne škole u Pribavi, oštećena je i ograda kod II OŠ u Gračanici, više reklamnih panoa uz magistralni put, kao i desetak saobraćajnih znakova.

U MZ Stjepan Polje jedan stambeni objekat je djelimično otkriven (nedostaje cca 100 i više komada crijepa), na istom objektu izvaljen je i jedan prozor, štete ima i na pomoćnom objektu na istoj lokaciji.

U MZ Prijeko Brdo oko dvadesetak stambenih objekata je pretrpilo djelomičnu štetu, gdje je olujni vjetar odnio 100 i više crijepova na pomenutim objektima.

Štete ima i u krugu kompanije „Širbegović“, uglavnom nedostaju paneli limenog krova sa proizvodnih hala.

MZ D. Lohinja olujni vjetar je opustošio a proizvodna hala „Hajrić Prom“ je ostala bez krova i dijela fasade, šteta je ogromna. Pogođena je i OŠ u Lohinji kao i Dom MZ, desetine stambenih objekata kojima nedostaje 50 pa do 300 komada crijepa, a na jednom stambenom objektu krovna konstrukcija je zakrenuta od jakog udara.

Komisije su na terenu i svaki sat stižu nove informacije.

Općina Teočak. Prijavljeno je oštećenje krova usljed jakog vjetra na dvorani sportskog objekta i oštećenje krova na jednom stambenom objektu.

Općina Živinice

Jaki udari vjetra najviše su pogodili općinu Živinice, gdje su bez napajanja el. energijom ostala naselja Đurđevik, G. Živinice, Višća, Podgajevi. Bezbroj je prijava štete od strane građana na stambenim objektima. Krovovi dvije OŠ u Višći i Đurđeviku su otkriveni.

Općinski štab civilne zaštite, na jutros održanoj hitnoj sjednici, je razmatrao aktuelnu situaciju vezanu za pojavu jakog i olujnog vjetra na području Općine Živinice, te donio niz zaključaka koji se odnose na mjere prevencije i zaštite u ovoj situaciji.

Općina Sapna. Prijavljeno oko 10 oštećenja krovova na stambenim objektima, usljed jakog vjetra u MZ-a: Zaseok, Nezuk, Kraljevići i Kovačevići i nekoliko oštećenja sanduka pčela u navedenim MZ-a.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE