Javna rasprava – U Tuzli, Orašju, Širokom Brijegu, Mostaru i Zenici održane javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu

Federalna uprava civilne zaštite je provela javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu za Tuzlanski kanton, Posavski kanton, Zapadnohercegovački kanton, Hercegovačko-neretvanski kanton i Zeničko-dobojski kanton.

Javne rasprave su održane od 04. do 11.12.2017. godine, i to:

  1. U Tuzli (sala JU “Bosanski kulturni centar”) – 4.12.2017. godine
  2. U Orašju (sala Općinske vijećnice Orašje) – 5.12.2017. godine
  3. U Širokom Brijegu (dvorana za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke) -6.12.2017. godine
  4. U Mostaru (dvorana Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona)- 7.12.2017. godine
  5. U Zenici (zgrada Zeničko-dobojskog kantona) -11.12.2017. godine

 

U konstruktivnoj diskusiji zainteresovani su naveli određene primjedbe i sugestije na pojedine odredbe Nacrta zakona koje će dostaviti Federalnoj upravi civilne zaštite na obrascu za dostavljanje komentara i prijedloga na propis.

Federalna uprava civilne zaštite će sve dobijene prijedloge, primjedbe i sugestije sumirati, analizirati i uzeti u obzir prilikom izrade Prijedloga ovog zakona.