Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 12/13.12.2017.godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je:

–   Bosanski Brod ——————————- 390 cm (normalno stanje), jučer 348 cm,

–   Bosanski Šamac —————————- 320 cm (normalno stanje), jučer 204 cm,

–   Orašje —————————————— 516 cm (normalno stanje), jučer 403 cm.

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07:00 sati bio je 199,38 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo povećan za 18 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 65,20 m3/s.

Bosansko-podrinjski kanton

Nivo rijeke Drine, izmjeren jutros u 08:00 sati, na mjernoj stanici u Goraždu iznosio je 122,76 centimetara i u blagom je porastu. Jučer u istom periodu iznosio je 92,29 cm.

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Kantona usljed padavina znatno  je povećan. Za sada nema izlijevaja rijeka iz svojih korita.

Srednjobosanski kanton

Vodostaj rijeka  na području kantona je u porastu.

Kanton Sarajevo

Vodostaji na području kantona su u blagom porastu i trenutno nema opasnosti od poplava na području Kantona Sarajevo. Pripadnici civilne zaštite se nalaze u stanju pripravnosti i nastavit će sa aktivnostima praćenja stanja nivoa vodostaja na području Kantona Sarajevo.

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Profesionalna vatrogasna jedinica imala je intervenciju na gašenju požara  na privatnom stambenom objektu u naselju S. Han, pri čemu je pričinjena veća materijalna šteta. Požar je lokalizovan i ugašen.

Hercegovačko-neretvanksi kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara koji je zahvatio devastiranu tvornicu u Salakovcu. Intervencija na gašenju požara trajala u periodu od 20:55 do 22:00 sati.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imala je osam intervencija od toga jednu veću i sedam manjih.

Veća intervencija je bila dana, 12.12.2017. godine, u 18:42 sati, na gašenju stana na petom spratu stambene zgrade u ul. Trg međunarodnog prijateljstva br. 7., Općina Novi Grad. U intervenciji  je učestvovalo pet vatrogasnih vozila i 13 vatrogasaca. Na lice mjesta odmah je izašao pomoćnik direktora za  zaštitu od požara i vatrogastvo Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo. Požar je lokalizovan u 19:23 sati, a likvidiran u 20:05 sati. Pričinjena je znatna materijalna šteta. Prema informacijama dobijenih od JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo lakše su povrijeđene tri osobe iz stambene zgrade i nekoliko pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo.

Manje intervencije: dvije na gašenju zapaljenog smeća u kontejnerima, jednu na gašenju zapaljenog dimnjaka u stambenom objektu, jednu na gašenju zapaljenog automobila, jednu na gašenju niskog rastinja, jednu na pretragi i spašavanju dva nepoznata lica koja su upala u rijeku Miljacku i jednu tehničku inervenciju.

Tehničke intervencije

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je dvije tehničke intervencije koje su prouzrokovane jakim vjetrom. Jedna intervencija je bila na uklanjanju polomljenje tende i druga na uklanjanju crijepa sa krova.

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica Bosanska Krupa imala je intervenciju na uklanjanju palog drveta sa puta.

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica Cazin imala je tehničku intervenciju u mjestu Stijena-Zmajevac na otklanjanju posljedica jakog vjetra na oko 15 kuća. Intervenisala su četiri vatrogasca sa dva vozila u vremenu od 10:00 do 17:00 sati.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica Velika Kladuša imala je intervenciju na uklanjanju drveta koje je palo na osnovnu školu. Intervenisala su četiri vatrogasca sa dva vozila u vremenu od 09:00 do 10:05 sati.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenice imala je intervenciju na skidanju dijelova fasade sa zgrade u ulici Fra Ivana Jukića, a koji su usljed jakog vjetra otpali sa zgrade. Također su imali i dvije intervencije na gašenju zapaljenog otpada u kontejnerima u gradu Zenici.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica Maglaj imala je 9 tehničkih intervencija na području općine, a koje su se odnosile na rezanje i uklanjanje stabala koja su polomljena usljed olujnog vjetra.

JAK VJETAR

Zeničko-dobojski kanton

Općina Zavidovići. Tokom jučerašnjeg dana na području općine Zavidovići pristupilo se saniranju šteta nastalih djelovanjem olujnog vjetra. Većina građana i privrednih subjekata individualno je sanirala štetu, dok su Službe civilne zaštite radile na uklanjanju oborenih stabala na lokalnim putevima i sa javnih površina. Takođe je za najugroženije građane obezbjeđen najlon kao privremeno rješenje u cilju sprečavanja nastanka još većih šteta usljed mogućih padavina. Snadbijevanje električnom energijom je stabilizovano na većem dijelu općine. Naseljena mjesta Ribnica i Vozuća i dalje su bez snadbijevanja električnom energijom. Vodostaj rijeka na području općine dosta je visok, ali za sada ne predstavlja opasnost kako za domaćinstva tako i za putnu infrastrukturu.

Juče je sazvana hitna sjednica  Općinskog štaba civilne zaštite,  na kojoj su doneseni zaključci da se hitno formiraju tri Komisije, koje će što prije izaći na teren i utvrditi preliminarnu štetu na infrastrukturi. Radi hitnosti i ekspeditivnosti zaključeno je da Komisija mora u svom radu sarađivati sa predstavnicima mjesnih zajednica u cilju što brže i kvalitetnije procjene nastalih šteta. Imajući u vidu do sada evidentirane štete na području općine  Komisija će u svom radu imati prioritet obilaska tih objekata da bi se mogle preduzeti mjere u cilju sprečavanja nastanka još većih šteta usljed mogućih padavina

Općina Olovo. Jak vjetar izazvao je manja oštečenja skidanjem krovnog pokrivaća na stambenim i pomoćnim objektima u MZ Jelaške, Kamensko-Magulica, Careva Ćuprija. Vjetar je također prevrtao sijena i čupao plastenike. Za pomenuto podrućje nije proglašeno stanje prirodne nesreće.

Tuzlanski kanton

Na području svih općina Tuzlanskog kantona zabilježena su oštećenja stambenih, privrednih i ekonomskih objekata. Općinske komisije za procjenu šteta su na terenu i vrši se evidentiranje nastalih šteta.

Unsko-sanski kanton

Usljed jakog vjetra koji je puhao zadnja dva dana na većem broju objekata pričinjena je materijalna šteta. Šteta je pričinjena uglavnom na krovnim konstrukcijama i to u gradovima Bihać i Cazin te općinama B.Krupa, V.Kladuša i S.Most. U općinama Bužim, B.Petrovac i Ključ prema podacima službi civilne zaštite nema prijavljene štete. U ovoj nepogodi koja je zahvatila naš kanton nije bilo povređenih lica.

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE MREŽE

Unsko-sanski kanton

Zbog jakog vjetra koji je ovih dana zahvatio Unsko-sanski kanton bilo je više prekida u snabdijevanju električnom energijom. Bez napajanja električnom energijom su:

  • Bihać: dio 10 kv DV Golubić-Pritoka (TS Dobrenica i TS Jelača greda)
  • Cazin: 10 kv DV Podgredina i 10 kv DV Ljubijankići
  • Velika Kladuša: dio 10 kv DV Crvarevac
  • Sanski Most: TS Majkić-Japra

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Dana, 12.12.2017. godine, u 12:15 sati, Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od Policijske stanice Mostar-Jug da je na lokalitetu Sretnica pronađena jedna ručna bomba. O pristigloj informaciji odmah su obavješteni pripadnici Tima za uklanjanje i uništavanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

O S T A L O

Kanton Sarajevo

Dana, 13.12.2017. godine  u 02:28 sati, Dispečerski centar Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo je zaprimio informaciju od PS Novo Sarajevo, da su dva nepoznata lica upala u rijeku Miljacku na Dolac Malti, Općina Novo Sarajevo i da se ista vode kao nestala. Kantonalni operativni centar civilne zaštite je odmah obavijestio direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo i njegovog pomoćnika za mjere zaštite i spašavanja, koji su odmah izašli na teren sa pripadnicima Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo i to sa jednim vatrogasnim vozilom sa specijalnom opremom za spašavanje na vodi, kao i pripadnicima MUP-a Kantona Sarajevo. Također, o ovoj situaciji obaviještene su i općinske službe civilne zaštite Novo Sarajevo i Novi Grad.  U pripravnost je stavljena Gorska služba spašavanja čiji će se pripadnici uključiti u jutarnjim satima u akciju pretrage i spašavanja dva nepoznata lica. Akcija pretrage i spašavanaj dva nepoznata lica je još uvijek u toku.

U jutarnjim satima u akciji potrage uključeni su i pripadnici Federalne uprave civilne zaštite sa svojim rsursima, te poduzimaju sve mjere i radnje u cilju pronalaženja nestalih u koordinaciji sa snagama na terenu.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod, za danas je izdao Žuti meteoalarm za veći dio Bosne i Hercegovine: prognozirana akumulirana količina padavina između 15 i 50 litara po metru kvadratnom.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE