Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 01./02.06.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton         

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je dvije intervencije na gašenju požara trave i sitnog rastinja, u mjestima Lakševine i Humi – Podporim.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac, imala je intervenciju u vremenu od 22:45 do 23:20 sati, na lokalitetu Poplat, gdje je gorila trava i nisko rastinje.

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik, imali je intervenciju u mjestu Šešići – Turbe, gdje je gorio autobus. Požar je ugašen, povrijeđenih nije bilo.

KLIZANJE TLA

Hercegovačko-neretvanski kanton         

Općina Jablanica. Na lokalnom putu, u zaseoku  Orlovac – Milaševac, u Mjesnoj zajednici Doljani, došlo je do klizišta, čime je na navedenom dijelu puta došlo do prekida u saobraćaju. Radovi na sanaciji terena su u toku.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. U toku dana 01.06.2017. godine, uposlenici općinske Službe civilne zaštite Maglaj, zajedno su sa izviđačima BH MAK – a, izlašli na teren i vršili pregled rizičnih površina potrebnih za deminiranje na lokalitetu Mjesne zajednice Krsno polje – Bakotić.

Srednjobosanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je četiri informacije o pronalasku NUS-a i to:

  • Općina Travnik, na lokalitetu Gostilj Smet, prijavljen je pronalazak nepoznatog NUS-a, te na lokalitetu Nova Bila, gdje je prijavljen pronalazak više komada NUS-a,
  • Općina Kiseljak, na lokalitetu Gunjače, prijavljen je pronalazak nepoznatog NUS-a, te u mjestu Brezova kosa, gdje je pronađena ručna bomba.

O zaprimljenoj informaciji obavješten je Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Tuzlanski kanton

Deminersk „A“ tim Federalne uprave civilne zaštite Tuzla, radio na zadacima uništavanje NUS-a,  u Posavskom kantonu.

Općina Banovići. Deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite Tuzla, nastavio je proces deminiranja na zadatku u Banovićima.

OSTALO

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Žuto upozorenje u Bosni i Hercegovini, očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, osim u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, gdje je Zeleno upozorenje.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE