Na lokalitetu “Kazagići 8” kod Goražda deminirano skoro 100 hiljada kvadratnih metara sumnjive površine

Zadatak su obavili deminerski timovi FUCZ – “Goražde A i B” i dio POEK tima (psi za otkrivanje eksploziva) sa dvije prege, a pronađene su tri PP (protivpješadijske) mine i dva komada NUS-a.

Na lokalitetu “Kazagići 8”, kilometar istočno od Goražda, deminirano je, odnosno očišćeno 99.314 m² sumnjive površine. Na ovom zadatku bili su angažovani deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) – “Goražde A i B”  i dio POEK tima sa dvije prege.

Ukupno je tehnički izviđeno 99.314 m² sumnjive površine, od čega je manuelno tehnički izviđeno 23.969 m² površine, a oko pronađenih mina očišćeno je 889 m². Uklonjeno je vegetacije sa površine od 70.645,00 m², a pregirano je 4.700,00 m² površine.

Na ovom zadatku pronađene su tri PP mine i dva NUS-a, i to jedna mina PMA-3, jedna mina  PMR-2A, jedan upaljač PMR, jedan komad TTM i šrapnel 70 mm.

Površina ove lokacije je zemljište obraslo šumom (tehničko i ogrevno drvo) pored koje prolazi lokalni put Hubijeri-Jelah, te lokalni put koji stanovništvo sela Kazagići koristi za dolazak do svojih parcela i do šume. Pored površine lokacije prolazi dalekovod 110 kv koji je u funkciji.

Deminiranjem ovog lokaliteta omogućen je bezbjedniji pristup lokalnog stanovništva parcelama i šumi s ciljem bavljenja poljoprivredom te korištenje drugih prirodnih resursa neophodnih za egzistenciju.

Deminerski tim FUCZ – Goražde u naselju Kazagići do sada je deminirao i predao krajnjem korisniku četiri lokacije sa preko 270.000 m2. Svi ovi zadaci su povezani i nalaze se iznad naselja Kazagići –MZ Hubijeri, u pravcu sela Vran Do, Bučje i Žuželo. Iznad ovih naselja velika je frekvencija stanovništva koji koriste dio zemljišta za poljoprivredu a šumske površine za ogrev, branje gljiva, a u ljetnom periodu za šetnju.