Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 31.03/01.04.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara, i to:

  • – od 13:15 do 15:00 sati, na Buni gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te
  • – od 18:10 do 18:45 sati, u naselju Južni logor gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara, u vremenu od 11:15 do 12:00 sati, u Tasovčićima, gorilo rastinje i trava.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervencije na gašenju požara, i to:

  • – od 16:27 do 18:15 sati, u Prevlju gdje je gorjela šuma i nisko raslinje, te
  • – od 18:16 do 19:30 sati, u Galjevu gdje je gorio voćnjak.

Dana 31.03.2017 god.

Prema informaciji koju smo dobili od OC CZ Konjic i dispečera PVP Konjic, stanje na požarištu na lokalitetu Boračkog jezera je zadovoljavajuće, osim nekoliko klada koje gore požar je dobrim dijelom ugašen. Na gašenju su osim pripadnika PVP učestovali i pripadnici CZ Konjic, radnici šumarstva  Prenj i članovi lovačkog društva iz Konjica, a u popodnevnim satima (od 17:30 do 19:00) i Helikopter OS BiH koji je uspio izbaciti između 15 -18 kanti sa vodom.

Dana 01.04.2017. godine

Zahvaćeno požarno područje, na potezu između mjesta Dolovi i mjesta Borci općina Konjic. Na licu mjesta puše vjetar slabijeg inteziteta. Požar iznad Boračkog jezera općina Konjic aktivan je od subote 22.02.2017. godine, nepoznati uzroci nastanka požara. Uništeno je više hekatara šume, materijalna šteta je velika i teško sad tačnu vrijednost iskazati. Na terenu je angažovano 8 pripadnika PVJ Konjic i civilne zaštite, sa tri vatrogasna vozila i dva terenska vozila. Angažovani su i pripadnici šumarstava Prenj Konjic njih pet sa svoja dva vozila kao i tri lovca. Požar se od jutarnjh sati pokušava lokalizovati i ugasiti sa kopna. a ponovno angažovanje helikoptera OS BiH će ovisiti od stanja na terenu.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada  Bihaća  imala je intervencije, i to:

–        od 15:20 do 18:55 sati, u mjestu Zavalje na zapaljenoj staroj napuštenoj kući. Požar gasilo pet vatrogasca sa dva vozila.

–        od 19:45 do 21:10 sati, na istom mjestu požar se ponovo aktivirao. Požar gasilo 2 vatrogasca sa 1 vozilom, te

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

–        od 13:10 do 15:30 sati, u mjestu Donja Vođenica, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom, te

–        od 20:00 do 21:10 sati, mjestu Gaj, gdje je gorila trava. Požar gasilo 2 vatrogasca sa 1 vozilom.

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je intervencije na gašenju požara, i to:

–        od 15:26 do 17:20 sati, u mjestu Tržačka Raštela, gdje je gorjelo je nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

–        od 20:22 do 21:30 sati u mjestu Ćoralići, gdje je gorila šuma. Požar gasilo 3 vatrogasca sa 1 vozilom, te

–        od 19:14 do 19:45 sati u mjestu Murići, gdje je gorilo nisko rastinje. Požar gasilo 3 vatrogasca sa 1 vozilom.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervencije na gašenju požara, i to:

–        od 13:21 do 14:20 sati, u mjestu Tomina, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

–        Od 17:55 do 20:45 sati, u mjestu Skucani Vakuf, gsje je gorjela trava. Požar gasilo 4 vatrogasca sa 1 vozilom.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. PVJ grada Tuzla imala je šest intervencija na gašenju požara niskog rastinja na manjim površinama i to u naseljima Ljubače, Pašabunar, Lipnica, Badre i dvije intervencije u naselju Tetima. Požari su ugašeni.

Općina Banovići. VJ općine Banovići je imala jednu intervenciju na gašenju požara niskog rastinja na manjoj površini u naselju Mačkovac. Požar je ugašen.

Općina Gračanica. VJ općine Gračanica je imala jednu intervenciju na gašenju požara niskog rastinja na manjoj površini u naselju Mustajbašići. Požar je ugašen.

Općina Kalesija. VJ općine Kalesija je imala dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja na manjim površinama i to u blizini farme Omerović i naselje Zolje. Požari su ugašeni.

Općina Lukavac. VJ općine Lukavac je imala četiri intervencije na gašenju požara i to dvije intervencije na gašenju niskog rastinja u naseljima Tumare cca 50 duluma i Huskići manja površina, zatim požar krova na privatnom stambenom objektu u naselju Poljice i požar na dva stambena objekta, u naselju Svatovac. Požari su ugašeni.

Općina Živinice. IVJ Živinice je imala tri intervencije na gašenju požara niskog rastinja i to u naseljima Tresulje cca 10 dunuma, u naselju Živičići cca 10 dunuma, te u naselju Dubrave – Aerodrom cca 20 dunuma. Požari su ugašeni.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervencije na gašenju požara na deponiji smeća Siđe, te u Plahovićima su ugasili požar trave i niskog rastinja.

Općina Žepče.  Vatrogasna jedinica općine Žepče imala je intervenciju u mjestu Bistrica, na gašenju požara trave i niskog rastinja.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko imala je intervenciju na gašenju  trave i niskog rastinja u naseljima Dobrinja, Podvinci, te u naselju Ozrakovići u blizini firme Semić

Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica općine Zavidovići imala je intervenciju u selu Mednik, gdje je ugasila požar sijena, te prema Kleku, gsje su ugasili požar trave i niskog rastinja.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo Dana 31.03.2017.godine u 18:23 sati su imali intervenciju na lokalitetu Gladno polje gdje je gorio dio garaže na stambenom objektu i štala u blizini objekta. Požar je ugašen nije bilo povrijeđenih lica, pričinjena je materijalna šteta. Na gašenju požara učestvovala su 2 vatrogasna vozila sa 8 vatrogasaca.

Također, su imali i deset intervencija na gašenju zapaljenog niskog rastinja: u mjestima Dujmovići, Bistroj –Trnovo, Ahatovići, Rajlovac, Gornji Velešići, Suhodol, Ivan sedlo, Ljubovići, Hendekuša i Faletići, te dvije manje intervencije na gašenju manjih požara u objektima.

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Stanje na klizištu u naselju Malješ je stabilno. Radovi se izvode na  izradi potpornog zida za zaštitu stambenih objekata. Stanje na klizištu rudničke jalovine na površinskom kopu Vrtlište  je za sada stabilno. Vodostaj akumulacije je u opadanju 72 cm u toku 24 sata.  Pumpa je  u funkciji i voda se ispumpava, a hidrotehnički objekat (tunel) nije više potopljen.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Unsko-sanski kanton

Općina Ključ. Policijska stanica Ključ nam je dostavila službenu zabilješku o pronasku NUS-a, radi se o dvije ručne bombe. Policijska patrola je izašla na teren i obilježila mjesto pronalska.

Grad Bihać.  Tim Bihać „B“  je prijavio da se u reonu Hrgara, gdje tim izvodi deminerske radove, nalazi NUS. O pronalasku istog upoznat je vođa tima Bihać „A“.

Od strane policijske stanice Bihać, zaprimljena je službena zabilješka o pronalasku nepoznatog koroziranog NUS-a, u naselju Izačić. Policijska patrola je izišla na teren i obilježila mjesto pronalaska.

Tuzlanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite zaprimio je informaciju o postojanju NUS-a, od strane Općinske službe civilne zaštite Doboj Istok,radi se o raznoj municiji i 3 ručne bombe. Prijava proslijeđena Timu za UES  Federalne uprave civilne zaštite.

„A“ tim za uklanjanje NUS-a je obavljao poslove na uklanjanju NUS-a na području općine Tešanj i Orašje.

Općina Kalesija. „B“ timovi za deminiranje iz Tuzle i Orašja obavljali su poslove deminiranja na zadatku „Duge Njive – Seljublje“ na području općine Kalesija.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Kantonalni operativni centar civilne zaštite zaprimio je informaciju o postojanju NUS-a, od strane građanina, da se na lokalitetu Cim, između Crkvina i Bara, nalazi 50 do 100 komada municije.

Prijava proslijeđena Timu za UES  Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite zaprimio je dvije  informacije o pronalasku NUS-a i to:

–        od strane Policijske stanice Ilijaš, da je na lokalitetu Salkanov han  pronađen nepoznat NUS.

–        od strane Općinske službe civilne zaštite Novo Sarajevo, da je u ulici Ložionička bb pronađen nepoznat NUS,

O primljenim  informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedena neeksplodirana ubojna sredstva uklonili isti dan.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE