Timovi FUCZ deminirali kasarnu bivše JNA u Kaoniku kod Busovače

Nedavno je deminirana lokacija DV 10 (20) Kv Kaonik 1, površine od 1.909 m2, koja se nalazi između duple ograde Kazneno-popravnog zavoda (KPZ) Busovača. Radi se o kasarni bivše JNA koju je ta ista JNA minirala prije povlačenja.

Na ovom zadatku bili su angažovani deminerski timovi FUCZ, i to “Busovača A i B” i Deminerski tim za uzorkovanje sa 14 deminera.

Pronađena je jedna PP mina (PMA-2) i dva NUS-a, a otežavajuću okolnost na ovom zadatku predstavljala je izrasla vegetacija i blizina stambenih objekata.

U poslijeratnom periodu dio kasarne je predat civilnim vlastima, a krajem devedesetih godina prošlog vijeka pretvoren je u KPZ u kojem je danas smješteno oko stotinu štićenika.

Ovo deminiranje je urađeno zbog obnove i rekonstrukcije objekata infrastrukture, kao što su: trasa puteva, elektromreža, vodovod, gasne i telefonske instalacije sa pratećim sadržajima i sa propisanim zaštitnim pojasom, kao i sanacija groblja i drugih sakralnih objekata.

Uklanjanjem minske opasnosti stvorili su se uslovi za siguran boravak zaposlenih i štićenika KPZ Busovača kao i lokalnog stanovništva. Isto tako, omogućen je siguran pristup radnicima EP HZ-HB prilikom rekostrukcije postojeće distributivne mreže koja dijelom prolazi kroz ogradu.

{loadposition 2016-01-15}