Federalnoj upravi civilne zaštite uručeni metal detektori

Navedeni uređaji (metal detektori) koriste se u deminiranju (detekciji mina) i prilikom prijavljivanja i pronalaženja eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata. Finansijska sredstva za ove detektore, u vrijednosti od 28.500,00 USD, obezbijedio je  Ured za uklanjanje i smanjenje naoružanja Vlade SAD-a, putem Međunarodnog fonda za unapređenje bezbjednosti ljudi (ITF).

Sektoru za organizaciju deminiranja i uništavanja eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite uručeno je10 metal detektora za mine – VALLON VMH3CS. Navedeni uređaji koriste se u deminiranju (detekciji mina) i prilikom prijavljivanja i pronalaženja eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata.

Ova oprema značajna je s obzirom na postojeće kapacitete koji su nedovoljni, posebno zbog toga što je riječ o najsavremenijim metal detektorima koji će zamijeniti postojeće stare i do 15 godina, što će u svakom slučaju poboljšati efikasnost deminerskih timova Federalne uprave civilne zaštite.

Ovi metal detektori odgovaraju klasi B prema smjernicama EK 2004/108/EC. Njihova upotreba u sladu sa propisima je detekcija svih metalnih dijelova u minama, municiji ili u eksplozivnim sredstvima u zemlji i u plitkoj vodi.

Finansijska sredstva za ove detektore novije generacije, u vrijednosti od 28.500,00 USD obezbijedio je  Ured za uklanjanje i smanjenje naoružanja Vlade SAD-a, putem Međunarodnog fonda za unapređenje bezbjednosti ljudi (ITF). Ovo je nastavak saradnje iz septembra 2015. godine kada je ovaj Ured Federalnoj upravi civilne zaštite donirao opremu za deminiranje koja se sastojala od deset metal detektora i tri GPS uređaja.