Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 26./27.04.2017. godine, do 10:00 sati

VODOSTAJI – POPLAVE

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac, jutros u 07:00 sati, bio je 199,72  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je niži za 4 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 68,2 m3/s.

Općina Gračanica. Vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac, jutros u 07 sati iznosio je 314 cm (nivo kada se primjenjuju redovne mjere odbrane od poplava je 300 cm) što je za 20 cm niže u odnosu na mjerenje juče u isto vrijeme. Poplavljeno je oko je oko 5 ha poljoprivrednog zemljišta.

Općina Doboj Istok. Na području općine Doboj Istok rijeka Spreča poplavila je oko 5 ha poljoprivrednog zemljišta.

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara je u periodu od 16:15 do 17:45 sati, u mjesttu Krivodol gasila požar niskog rastinje i šume. Požar je lokalizovan i ugašen.

Srednjobosanki kanton

Općina Vitez. Pripadnici DVD-a Stari Vitez imali su intervenciju na gašenju požara niskog rastinja i mlade borove nasadi na lokalitetu Lupnica. Požar je lokalizovan i ugašen.

Kanton Sarajevo

U protekla 24 sata, pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Sarajevo imali su 5 manjih intervencija. Četiri intervencije bile su na gašenju požara niskog rastinja, kontejnera sa smećem, dimnjaka i elektoinstalacija. Jedna intervencija bila je tehnička intervencija na otvaranju zaglavljenog lifta.

KLIZANJE TLA

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. U protekla 24 sata, Općinskoj službi civilne zaštite Kalesija prijavljeno je klizište u naselju Džafići, MZ D.Vukovije koje ugrožava dva stambena objekta.

Općina Srebrenik. Općinskoj službi civilne zaštite Srebrenik prijavljena su dva klizišta, u naselju Bjelave na putnoj komunikaciji Bjelave-Kuge i reaktiviranje starog klizišta u naselju Tinja koje ugrožava dva stambena objekta.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Na klizištu u naselju Malješ, stanje je stabilno. Dana, 26.04. 2017. godine izvršeno je uklanjanje veće količine materijala u nožici klizišta, koja se nalazi neposredno iznad stambenih objekata.

Stanje na klizištu rudničke jalovine na Površinskom kopu Vrtlište za sada je stabilno. Vodostaj akumulacije je u porastu za 125 cm u protekla 24 sata usljed topljenja snijega u visinskim predjelima. Pumpa je u funkciji i voda se ispumpava iz akumulacije, a takođe voda protiče kroz hidro-tehnički objekata (tunel).

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. U protekla 24 sata, Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od KDZ tima MUP-a TK o postojanju više komada raznog NUS-a. O primljenoj informaciji obavješteni su pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Hercegovačko-neretvanski kantom

Općina Prozor-Rama. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju o pronalasku NUS-a i to: u 10:55 sati iz PS Prozor-Rama prijava da je u njihovom magacinu uskladištena ručna bomba i streljivo koje je potrebno izmjestiti i uništiti. O primljenoj informaciji obavješteni su pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Srednjobosanski kanton

U protekla 24 sata, Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije informacije o pronalasku NUS-a i to:

Općina Jajce. Informacija da je na lokalitetu Bravnice, pronađeno više komada NUS-a,

Općina Vitez. Informacija da je na lokalitetu Ahmića, pronađena jedna granata.

O primljenim informacijama obavješteni su pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE