Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 27./28.04.2017. godine, do 10:00 sati

VODOSTAJI – POPLAVE

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07:00 sati, iznosio je 199,56  m.n.m.. Tačka preljeva je 200 m.n.m.. U odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme, nivo vodostaja niži je za 16 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 76,0 m3/s.

Općina Gračanica. Vodostaj rijeke Spreče, na mjernom mjestu Karanovac, jutros u 07:00 sati, iznosio je 314 cm, a nivo kada se primjenjuju redovne mjere odbrane od poplava je 300 cm. Nivo vodostaja izmjeren jutros, za 20 cm je niži u odnosu na mjerenje juče u isto vrijeme. Još uvijek je poplavljeno cca 5-10 ha, poljoprivrednog zemljišta.

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save u porastu je duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova u blagom je porastu.

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju u vremenu od 11:32 do 13:44 sati, u mjestu Gornja Vidovska, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je intervenciju u Grabovinama, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Tehničke intervencije

Općina Čapljina. U vremenu od 16:15 do 17:20 sati, održana je vježba gašenja požara otvorenog prostora.

Srednjobosanki kanton

Općina Travnik. Pripadnici vatrogasne jedinice Travnik, imali su intervenciju na gašenju požara, na lokalitetu Pirići, gdje je gorejela trafostanica i par bandera, te veča površina šume i niskog rastinja. Požar je ugašen.

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Na kliziištu u naselju Malješ stanje je stabilno. Izvršeno je čišćenje nožice klizišta i odvodnja vode iz kamenih rebara. Sa ovim aktivnostima  stekli su se uslovi za povratak i preostalih porodica u svoje domove.

Vodostaj akumulacije na površinskom kopu Vrtlište je u porastu usljed topljenja snijega u višim predjelima i do sada  je zabilježen najveći nivo akumulacije. Protok vode kroz hidrotehnički objekat, tunel je u porastu. Pumpa je u funkciji.

Stanje na pomenutom Kopu je za sada stabilno.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Iz Policijske stanice V. Kladuša, primljena je informacija o pronalasku NUS-a, tromblon …1 kom..

Tuzlanski kanton

– „A“Tim za uklanjanje NUS-a, obavljao je poslove na uklanjanju NUS-a, na području općine Gradačac i Orašje.

– “B“ Tim za deminiranje iz Tuzle, obavljao je poslove deminiranja na novom zadatku „Čelićka Rijeka“.

– „B“ Tim za deminiranje Orašje, obavljao je poslove deminiranja na zadatku „Duge njive – Seljublje“, na području općine Kalesija.

– Kantonalni operativni centar CZ-e Tuzla, zaprimio je prijavu od Općinske službe civilne zaštite Gradačac, o pronalasku minobacačke granate M-60 mm.

O primljenoj informaciji obavješteni su pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Hercegovačko-neretvanski kantom

Općina Konjic. Pripadnici udruženja „Centar za obuku pasa“ u BiH pronašli su protiv-pješadijske mine…11 komada, na lokalitetu Turija/ Jošanica.

O navedenom upoznati su vođa tima Mostar „A“, i pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite Sarajevo, jučer u 15:40 sati, od strane građanina, primio je informaciju o pronalasku jedne ručne bombe, u ul. Alije Đerzeleza br. 6., Opština Stari Grad.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji će u toku dana navedeni NUS ukloniti.

OSTALO

Tuzlanski kanton

Dana, 27.04.04.2017.godine, u prostorijama KUCZ-e Tuzla, održano je predavanje studentima Pravnog fakulteta Tuzla, iz oblasti zaštite i spašavanja. Predavanje su održali direktor KUCZ-e i pomoćnik direktora.

Dana, 21.04.2017. godine, općinski načelnik općine Kladanj, na prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite Kladanj, donio je Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće od visokog snijega i niskih temperatura. Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće još uvijek je na snazi.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

– Nivo upozorenja meteoalarma je NARANDŽASTO, za područja: Bihać, Sarajevo zbog udara vjetra prosječne brzine između 25 i 50 km/h, sa udarima vjetra od 80/90 km/h, dok je za područje Livna meteoalarma je NARANDŽASTI zbog obilnih kišnih padavina, gdje se očekuje količina padavina između 30 i 60 litara po metru kvadratnom.

– Nivo upozorenja meteoalarma je ŽUTO, za područja Mostara i Tuzle, vjetar prosječne brzine između 25 i 35 km/h, sa udarima vjetra do 60/70 km/h.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE