Deminerski tim FUCZ interventnim deminiranjem u rejonu sela Dolac kod Zavidovića omogućio otklanjanje kvara na vodovodnoj mreži

Zadatak interventnog deminiranja u rejonu sela Dolac (lokacija “Dolac – vodovodna mreža”) kod Zavidovića izvršio je deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite „Busovača B”, u sastavu vođa tima, šest deminera i medicinar sa dva terenska i jednim medicinskim motornim vozilom.

Nakon analize terena prethodno je utvrđeno da vodovodna mreža koja napaja grad Zavidoviće vidno pušta vodu koja se u većim količinama izlijeva na regionalni put Zavidovići-Maglaj-Doboj, da se trasa vodovoda pruža iza minskih znakova hitnog obilježavanja i nalazi unutar obilježene rizične površine cijelom svojom dužinom.

U ranije provedenim PMA na širem lokalitetu sela Kazići i Dolac nađene su mine na 250 – 300 metara sjeverno i sjeveroistočno od navedene lokacije.

Zbog toga je zaključeno da se na predmetnoj površini provede PMA čišćenja manuelnom metodom rada, koristeći metal detektore i pipalice, uz povremene obustave saobraćaja od strane policajaca PS Zavidovići, kao i da se očisti poligon približnih dimenzija 20×5 metara (po 2,5 metra sa svake strane od ose trase vodovoda).

Deminerski tim je ovaj zadatak uspješno završio za jedan dan, a po završetku čišćenja planiranog poligona omogućen je pristup i otklanjanje kvara na vodovodnoj mreži.

{loadposition 2015-12-24}