Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 28.02./01.03.2017.godine, do 10:00 sati

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Stanje na klizištu Površinskog kopa Vrtlište, je stabilno. Vodostaj  jezera nastalog usljed klizišta jalovine je u opadnju.

Aktuelni su radovi na čišćenju kolovoza na dionici autoputa A-1 Kakanj – Zenica Jug, u mjestu Donji Tičići. Saobraćaj se na navedenoj dionici odvija sporije, u oba smjera jednom trakom.

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara u Potocima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– na Bivoljem Brdu, gdje je gorjela trava i rastinje,

– u Zvirovićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Vatrogasne  intervencije

Grad Mostar. U vremenu od 20:00 do 21:00 sati, vatrogasci su izvlačili ozlijeđene iz vozila, nakon prometne nesreće na Bišća Polju.

Općina Čapljina. U vremenu od 19:15 do 20:00 sati, vatrogasci su vršili nadzor na požarištu, u Hutovom Blatu, lokalitet Džinavice.

Općina Konjic. U vremenu od  13:25 do 15:00 sati, vatrogasci su pružili pomoć pri izvlačenju unesrećenih u prometnoj nesreći, koja se dogodila u Čelebićima.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle, imala je devet intervencija na gašenju požara, niskog rastinja na lokalitetima, i to: Pasci, u dva navrata, Rapače, Borić, Kužići, Sarajac, ul. Srebrenička, u krugu bivše kasarne, te ul. Mirsada Fidahića.

Općina Srebrenik. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Srebrenik, imala je dvije intervencije na gašenju požara , i to:

– u naselju Previle, gorjelo je nisko rastinje i jedan dio šume,

– u naselju D. Potok, gorjelo je nisko rastinje.

Općina Gradačac. U reonu Novalići-Krečane, izbio je šumski požar. Obzirom da je teren  miniran, vatrogasci nisu  intervenirali. Požar se sam ugasio.

Općina Gračanice. Vatrogasna jedinica općine Gračanica, imala je intervenciju na gašenju požara, gdje je gorjelo nisko rastinje, na lokalitetu Orahovice.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je devet intervencija na gašenju požara, i to na lokacijama: Hece, Vražale, Goraždanska (u dva navrata), Kanal, Bistua Nova, Crnile i Željezarska, požari niskog rastinja i suhe trave. Požari su ugašeni. Pričinjena je materijalna šteta.

U mjestu Dolača, izbio je požar u kojem je gorjelo nisko rastinje i sadnice voća, kojom prilikom je pričinjena materijalna šteta. Povrijeđenih lica nije bilo.

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj imala je dvije intervencije na gašenju požara u kojem je gorjelo nisko rastinje i suha trava, u mjestu Raduša, na dvije različite lokacije. Požari su ugašeni.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj, imala je četiri intervencije na gašenju požara niskog rastinja i suhe trave, na lokacijama: Čatići, Bićer, Mile i Podbjelavići. Požari su ugašeni.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko, imala je tri intervencije na gašenju požara niskog rastinja i suhe trave, na lokacijama: Očazi, Orašac i Čakalovići. Požari su ugašeni.

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče, imala je intervenciju na gašenu požara gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava, na lokaciji Karaula. Požar je ugašen.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je četiri intervencije na gašenju požara, i to:

–  u mjestu Pritoka, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom,

–   u mjestu Kamenica-Garavice, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca sa vozilom,

–  u mjestu Basara, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca sa vozilom,

–  u ulici Jablanska, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom.

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica općine Cazin imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

–  u mjestu Karaula, gdje je gorjelo nisko rastinje i trava. Požar su gasila tri vatrogasca sa vozilom.

–  u mjestu Liđani, gdje je gorjela šuma. Požar su gasila četiri vatrogasca sa vozilom.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervenciju u mjestu Husimovci, gdje je gorjelo nisko rastinje i trava. Požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom.

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bos. Krupa, imala je dvije intervencije, i to:

–  u mjestu Vranjska, gdje je gorjelo je nisko rastinje. Požar gasila dva vatrogasca sa vozilom. Požar nije potpuno ugašen zbog nepristupačnog terena (trenutno pada kiša),

–  u mjestu Gornja Lusina, gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma. Požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je četiri intervencije, i to:

–  u mjestu Mala Kladuša, gdje je gorjelo nisko rastinje i trava. Požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom,

–  u mjestu Vejnac, u kojem je gorjela šuma. Požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom,

–  u mjestu Elezovići, u kojem je gorjela šuma. Požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom,

–  u mjestu Gornje Slarice, u kojem je gorjela šuma. Požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom.

Kanton Sarajevo

Dana 28.02.2017. godine, od 18:45 sati, Profesionalna vatrogasna jedinice Kantona Sarajevo imala je veću intervenciju na gašenju požara  u kojem je gorjela  šuma, u reonu Zlatišta. Na gašenju požara učesvovala su tri vatrogasna vozila. Požar je lokalizovan noćas u  00:26 sati.

Osim navedenog požara, vatrogasci su gasili još deset manjih požara u kojima je gorjelo nisko rastinje.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Iz Policijske stanice Bihać pristigla je službena zabilješka o pronalasku NUS-a, u mjestu Baljevac. Još nije utvrđeno o kojoj vrsti NUS-a se radi.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

METEOALARM

Za područje Federacije BiH izdato je ŽUTO upozorenje za dan 01.03.2017.godine, gdje se očekuju jaki udari vjetra i veće kišne padavine na područjima Kantona 10. I Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Loklane padavine se očekuju na područjima ostalih kantona.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE