Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 23./24.12.2015.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Profesionalna vatrogasna jedinica Zenica imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Banlozi, gdje je došlo do požara na jednoj od stambenih baraka, koje koriste pripadnici Romske populacije. Požar je ugašen. Povrijeđenih nije bilo. Na objektu je pričinjena veća materijalna šteta.

Unsko-sanski kanton

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica općine Cazin imala je dvije intervencije na gašenju požara:

– u mjestu Tržac, gdje je gorjelo nisko rastinje, požar gasila 2 vatrogasca sa vozilom,

– u mjestu Tržac-Pogledalo, gdje je gorjela šuma, požar gasila 3 vatrogasca sa vozilom.

Tuzlanski kanton

Općina Gračanica.Vatrogasna jedinica općine Gračanica imala je intervenciju na gašenju manjeg šumskog požara u naselju Prijeko Brdo.

 

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Tuzlanski kanaton

Prema izvještaju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša TK kvalitet zraka za dan 23.12.2015, godine, odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetima Skver, BKC i Bukinje.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. U gradu Zenica i dalje je povećana koncentracija zagađujućih materija u zraku, te je i dalje je na snazi epizoda stepena PRIPRAVNOST.

Kanton Sarajevo

U Kantonu Sarajevu je zbog zagađenosti zraka i dalje je na snazi epizoda „Pripravnosti“ i nadležne institucije poduzimaju mjere u skladu sa lokalnim planovima interventnih mjera za slučajeve prekomjerne zagađenosti.

Zbog povećane zagađenosti zraka, kao i velikog broj poziva građana, koji su u svojstvu roditelja učenika osnovnih i srednjih škola tražili obustavu nastave u školama na području Kantona Sarajevo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, donijelo je odluku da nastava u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo neće biti realizirana 24. decembra 2015. godine.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Zeničko-dobojski kanton

Općina Olovo. Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite izvršio je uklanjanje pet protivtenkovskih mina u naselju Drecelj, pronađenih dana 22.12.2015.godine.

Općina Zavidovići.  Obavljen je zadatak interventnog deminiranja u rejonu sela Dolac (lokacija “Dolac – vodovodna mreža”), kod Zavidovića, a koji je izvršio deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite „Busovača B”, u sastavu vođa tima, šest deminera i medicinar sa dva terenska i jednim medicinskim motornim vozilom.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je tri informacije o pronalasku NUS-a i to:

– od strane MUP-a grada Mostara, da se u njihovim prostorijama nalazi razna municija i nepoznati NUS,

– od građanina, da se na putu za Široki Brijeg, krivina prije Žovnice, nalazi nepoznati NUS,

– od građanina, da se kod   benzinske pumpe u Kruševu, nalazi minobacačka granata.

Obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE