Tag Archive for: deminiranjem

Timovi FUCZ deminirali kasarnu bivše JNA u Kaoniku kod Busovače

Nedavno je deminirana lokacija DV 10 (20) Kv Kaonik 1, površine…