Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 19./20.02.2017. godine, do 10:00 sati

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Usljed nastalog klizišta na odlagalištu jalovine površinskog kopa Vrtlište od dana 16.02.2017. godine, na dionici lokalnog puta Donji Kakanj-Mramor-Brnjica, putna komunikacija je zatvorena za saobraćaj. Za područje Brnjica saobraćaj se odvija alternativnim pravcem, dok je saobraćaj za mjesto Mramor u potpunosti prekinut, jer je u izgradnji alternativni pravac. Od strane nadležne službe Rudnika mrkog uglja Kakanj, izvode se radovi na sanaciji klizišta.

POŽARI

Zeničko-dobojski kanton

OpćinaTešanj. Vatrogasci su intervenisali u mjestu Jelah, lokalitet Rastoke, gdje je došlo do požara, u kojem je gorjela trava i nisko rastinje, na površini cca 2 dunuma.

Općina Olovo. U naselju Solun došlo je do požara niskog rastinja i suhe trave, gdje su izgorjela dva pomoćna objekta. Opožarena površina je cca 0,02 ha. Požar je gasilo pet vatrogasca sa dva vatrogasna vozila. Preliminarna materijalna šteta na niskom rastinju i ogradama je cca 10.000,00 KM,

– također, vatrogasci su intervenisali na gašenju požara livada i niskog rastinja, u naselju Gurdići. Opožarena je površina cca 2,00 ha. Požar je gasilo šest vatrogasca sa dva vatrogasna vozila. Pošto je požar izbio unutar sela, akcijom gašenja vatrogasaca i mještana, spriječeno je širenje požara na stambene i pomoćne objekte. Preliminarna šteta na niskom rastinju i ogradama je cca 2.000,00 KM.

Općina Maglaj. Vatrogasci su intervenisali na gašenju šumskog požara u mjestu Misurići, lokalitet Jelovac. Požar je ugrožavao stambeni objekat, ali intervencijom vatrogasaca isti je ugašen. Povrijeđenih nije bilo.

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– na lokalitetu Đelilovac, mjesto Turbe, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar je ugašen, te

– na lokalitetu Kula, gdje je gorio pomoćni objekt, kao i trava i nisko rastinje, oko objekta. Požar je ugašen.

Općina Bugojno. Vtrogasno društvo Bugojno imalo je intervenciju na gašenju požara u

kojem je gorjelo potkrovlje stana, u ulici Begluci. Pričinjena je veća materijala šteta.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Zvirovići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Poprati,  gdje je gorjela trava i nisko rastinje, na površini od cca 0,3 ha.

ZAGAĐENJE ZRAKA – OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK-a, kvalitet zraka za dan 19.02.2017.godine, odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetima BKC-e i  Živinice, dok je na lokalitetima Skver, Bukinje i Lukavac odgovarao je kvalitetu čistog zraka.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE