Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 18./19.02.2017. godine, do 10:00 sati

KLIZANJE TLA
Zeničko-dobojski kanton
Općina Kakanj. Zbog nastalog klizišta na odlagalištu jalovine površinskog kopa Vrtlište, na dionici lokalnog puta Donji Kakanj-Mramor-Brnjic, putna komunikacija je zatvorena za saobraćaj. Za područje Brnjica saobraćaj se odvija alternativnim pravcem, dok je saobraćaj za mjesto Mramor u potpunosti prekinut (u izgradnji je alternativni pravac). Od strane službe rudnika mrkog uglja Kakanj izvode se radovi na sanaciji klizišta.
Podsjećamo da je u krugu eksploatacione zone površinskog kopa Vrtlište, ispod naselja Mramor, došlo do pomjeranja velike količine jalovine, te je došlo do pregrađivanja korita rijeke Ribnice iz kojeg ističe neznatna količina vode. Uzvodno je došlo do akumuliranja vode i formiranja vještačkog jezera. Za sada pomjeranjem jalovine direktno nije ugrožen nijedan stambeni objekat, a indirektna je prijetnja za 5 (pet) stambenih jedinica u kojima živi 14 članova domaćinstva.

POŽARI
Tuzlanski kanton
Grad Tuzla. Dana, 18.02.2017. godine, PVJ Tuzla imala je jednu intervenciju na gašenju požara koji je zahvatio autobus u mjestu Bukinje. Nije bilo povrijeđenih putnika, pričinjena je samo materijalna šteta. Požar je lokalizovan i ugašen.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE