Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 17./18.02.2017. godine, do 10:00 sati

KLIZANJE TLA 

Zeničko-dobojski kanton
Općina Kakanj. U krugu eksploatacione zone površinskog kopa Vrtlište RMU Kakanj, ispod naselja Mramor, došlo je do pomjeranja velike količine jalovine, što je izazvalo pregrađivanja korita rijeke Ribnice, iz kojeg ističe neznatna količina vode. Uzvodno je došlo do akumuliranja vode i formiranja vještačkog jezera. Za sada, pomjeranjem jalovine direktno nije ugrožen nijedan stambeni objekat, a indirektna je prijetnja za pet stambenih jedinica, u kojima živi 14 članova domaćinstva.

Ako se nastavi akumulirati voda i stvori veće vještačko jezero doći će do prekida putne komunikacije za naseljena mjesta područja Brnjica, Subotinja i Mramora. Kako ne bi došlo do prekida saobraćaja za pomenuta naselja poduzete su mjere za alternatvne putne komunikacije i to: za područje Brnjica putna komunikacija Kakanj-Bijele Vode- Kondžilo, za Subotinje otvaranje putne komunikacije preko kamenoloma Tvornice cementa u Ribnici i za naselje Mramor po potrebi bit će otvoren novi putni pravac preko Površinskog kopa Vrtlište.

Na licu mjesta nalazi se zaposlenici RMU Kakanj sa mehanizacijom, koji vrše pročišćavanje korita rijeke Ribnice, kako ne bi došlo do stvaranja veće akumulacije vode i opasnosti za stambene objekte nizvodno, a pored njih su prisutni i nadležni Federalni i Kantonalni inspekcijski organi sa menadžmentom RMU Kakanj.

U toku dana obavještena je Elektrodistribucija-poslovnica Kakanj, da  na terenu izvrši pregled svoje mrež,e koja se nalazi u zoni klizanja jalovine i poduzme sve potrebne mjere  kako ne bi došlo do većih problema.

I dalje će se pratiti stanje na terenu i realizacija poduzetih aktivnosti, te će se shodno potrebama poduzimati i druge aktivnosti iz domena zaštite i spašavanja.

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je pet intervencija na gašenju požara i to:

– od 14:03 do 15:10 sati u mjestu Ripač, gorjela je trava i nisko rastinje. Požar su gasila četiri vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 16:36 do 17:00 sati u mjestu Bakšaiš, gorjela je trava. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 17:31 do 18:40  sati u mjestu Izačić, gorjela je šuma, požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 18:32 do19:00 sati u mjestu Pokoj, gorjela je šuma, požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 22:35 do 23:07 sati u reonu mjesta Veliko Založje, gorjela je trava i nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom. 

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 13:00 do 13:30 sati u mjestu Mahala, gorjela je trava. Požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom,

– od 18:32 do 22:00 sata, u mjestu Babinovac. Gorjelo je nisko rastinje i  dio šume na površini od oko 2 ha. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom i dva mještanina.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine  Sanski Most imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Hrustovo od 20:50 do 22:20 sati, gdje je gorjela šuma.  Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Bužim. Vatrogasna jedinica općine  Bužim imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Baštra od 17:30 do 23:00 sata. Gorjela je šuma i nisko rastinje. Požar su gasila četiri vatrogasaca sa jednim vozilom.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 13:00 do 17:00 sati, na području Slipčića gorjela trava i rastinje,

– od 15:30 do 17:30 sati, u Salakovcu gorjelo rastinje.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara od 16:20 do 17:10 sati u  Višićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je dvije intervencije na  gašenju požara, i to:

– od 10:20 do 14:00 sati, pored pruge u mjestu Vrbići gorjela borova šuma. Brzom intervencijom vatrogasaca sa dva  vozila i uz pomoć radnika Šumarstva „Prenj“, požar je ugašen,

– od 14:30 do 16:00 sati u mjestu Donje Selo gorjela trava i rastinje, a vatra je ugrožavala porodične kuće. 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Ljubuški. U 12:10 sati došlo je do manjeg požara u mjestu Humac, a koji je ugašen u 12,50 sati. Gorjela je trava i nisko rastinje, nije bilo materijalne štete.

Grad Široki Brijeg. Pripadnici vatrogasne jedinice iz Širokog Brijega gasili su sinoć dva požara otvorenog prostora i to:

-od 18:30 do 20:00 sati, na lokalitetu Biograci, opožareno je do 1 ha trave, niskog rastinja

i vinograd sa oko 300 trsova vinove loze,

-od 20:00 do 23:00 sati, na lokalitetu Grabova Draga, opožareno je oko 2 ha trave i niskog rastinja.

U oba navedena požara uzrok je neoprezno paljenje korova od strane mještana.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo imala je 14 manjih intervencija od čega 11 na gašenju trave i niskog rastinja, te po jednu na gašenju manjeg požara u podrumu zgrade, požara na elektro-instalacijama u stanu i jednog automobila. 

Zeničko-dobojski kanton
Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je dvije intervencije na gašenju požara:  na području Peševića požar bukove šume i na Ušću, u gradu  požar trave i niskog rastinja.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je intervenciju na gašenju trave i niskog rastinja u naselju Misurići.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je dvije intervencije na gašenju požara:  požar borove šume u mjestu Slapnica i požar trave i niskog rastinja na području naselja Tršće.   

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko, imala je četiri intervencije na gašenju požara niskog rastinja i suhe trave: u krugu firme „Bosna“, na dijelu autoputa A-1 kod Čekrčića, u naselju Prijeko i mjestu Kula Banjer.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Tuzle imala je četiri intervencije na gašenju požara od čega tri niskog rastinja na manjim površinama u naseljima  Avdići, Solina i Kojšino, te jednu na gašenju sijena u naselju Bukinje. Svi požari su lokalizirani i ugašeni.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je dvije intervencije na gašenju šumskih požara i to:

– u naslju Pribitkovići, lokalitet Podostrić, gdje je došlo do požara na oko 50 duluma šume, – u naselju Čubrić, lokalitet Borje, gdje je gorjela šuma na manjoj površini. 

Oba požara su lokalizirana i ugašena.

Općina Kladanj. Dana 17.02.2017. godine, oko 16,00 sati, prijavljen je šumski požar na nepristupačnom terenu, na lokalitetu „Matijevići-Brgule“, koji je zahvatio oko 200 duluma poljoprivredne površine, niskog rastinja i šiblja i oko 5-6 duluma šume (niski požar), koji nije zahvatio stabla. U gašenju navedenog požara su pored Vatrogasne jedinice Kladanj i radnika šumarije učestvovali i pripadnici Interventne Vatrogasne jedinice Rudnika mrkog uglja Đurđevik. Oko 18,00 sati navedeni požar je okružen i stavljen pod kontrolu.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS 
Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Kantonalni operativni centar civilne zaštite dobio je  informaciju od strane Policijske stanice Velika Kladuša o pronalasku protivpješadijske mine u mjestu Čaglica, koja se nalazi u šumi u pomenutom mjestu. Policijska patrola je propisno obilježila mjesto pronalaska NUS-a.  

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. Kantonalni operativni centar civilne zaštite dobio je informaciju od Općinske službe CZ Kalesija o pronaklasku NUS-a na dva lokaliteta: na  lokalitetu Zelina  pronađena je rasprskavajuća mina 2A i na lokalitetu Vukovina mina RPG-7.

Obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE ILI VODOVODNE MREŽE 
Unsko-sanski kanton

Općina Cazin. U općini Cazin jutros, od 05:00 sati, van napona je 10 kV dalekovod Mlin zbog kvara.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE