Na lokalitetu Anića Krčevine kod Busovače deminirano još 31.540 kvadratnih metara sumnjive površine

Zadatak je obavio deminerski tim FUCZ – “Busovača B”, a pronađena su tri komada NUS-a. Otklanjanjem minske opasnosti na ovoj lokaciji omogućio se održivi povratak lokalnog stanovništva, pristup privatnim parcelama i sigurno okruženje za stanovništvo koje koristi ove lokalne puteve.

Na lokaciji Anića Krčevine, 4,5 km od Busovače, deminirano je, odnosno očišćeno još 31.540 m² sumnjive površine, a ovaj zadatak je obavio deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) – “Busovača B”.

Od ukupno tehnički izviđene (očišćene) sumnjive površine (31.540 m²), mašinski je očišćeno 14.000 m², manuelno 7.047 m² površine, a uklonjeno je vegetacije sa površine od 19.060 m².

Na ovom zadatku pronađena su tri komada NUS-a.

Lokacija Anića Krčevine nalazi se u blizini naselja Krčevina i Kula u općini Busovača. U prijeratnom periodu ova lokacija se koristila za snabdijevanje ogrevnim drvetom i manjim dijelom za ispašu stoke. Uz ovu lokaciju prolazi lokalni put koji se intenzivno koristi kao putna komunikacija za prilaz naseljima, kao pristupni put za poligon za uništavanje NUS-a koji koristi CZ Busovača, ali i kao protivpožarni put. U blizini ove lokacije nalaze se Anića kuće.

Otklanjanjem minske opasnosti na ovoj lokaciji omogućio se održivi povratak lokalnog stanovništva, pristup privatnim parcelama i sigurno okruženje za stanovništvo koje koristi ove lokalne puteve.

Deminerski tim “Busovača B” i mašinski tim FUCZ sa mašinom PT-300 D: Mine prošle godine (2016.) su na ovoj lokaciji očistili 62.387 m² sumnjiive površine, ponašli i uništili četiri protivpješadijske rasprskavajuće mine PMR-2A i jedno neeksplodirano ubojno sredstvo – TTM.