Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 18./19.04.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Tuzla, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– požar na elektroinstalacijama u naselju Dokanj,

– požar na napuštenom objektu u naselju Kiseljak.

Požari su lokalizovani i ugašeni.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. U protekla 24 sata  Profesionalna vatrogasna  jedinica  grada Zenica, vršila je uklanjanje drveća sa puta prema Brnjicu.

Općina Visoko. Pripadnici vatrogasne jedinice općine Viosko vršili su uklanjanje granja sa ulica u gradu.

Općina Žepče. Pripadnici vatrogasne jedinice općine Žepče, mali su više manjih intervencija oko uklanjanja grana sa ulica.

Srednjobosanski kanton

Tehničke intervencije:

Općina Vitez. DVD Stari Vitez imalo je više tehničkih intervencija, od čega:

– na putnom pravcu Vitez-Zenica, u mjestu Dubravica, gdje se obrušilo stablo,

– na putnom pravcu Vitez-Kruščica, obrušilo se stablo koje je obustavilo promet vozila,

– u gradu Vitezu, usljed obrušavanja više stabala, na više lokacija, bio je obustavljen saobraćaj.

Sve tehničke intervencije su uspiješno izvršene.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Tehnička intervencija

Grad Mostar. Pripadnici vatrogasne jedinice grada Mostara, imali su intervenciju u vremenu od 22:35 do 23:45 sati, u Fejićevoj ulici, gdje su vršili ispumpavanje vode iz podruma objekta.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo imala je  intervencije, od čega: pet intervencija na uklanjanju grana, te jednu veću na gašenju krova kuće, u ulici Ćamila Abdića br 16, sinoć u 23:30 sati, gdje je bilo angažirano 7 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila.

KLIZANJE TLA, SNIJEŽNE PADAVINE I NANOSI

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Na klizištu u naselju Malješ stanje je stabilno. Radovi se izvode na  izradi potpornog zida za zaštitu stambenih objekata.

Stanje na klizištu rudničke jalovine na Površinskom kopu Vrtlište  je za sada stabilno. Vodostaj akumulacije je u porastu   za 7 cm u toku 24 sata.  Pumpa je  u funkciji i voda se ispumpava iz akumulacije.

Srednjobosanski kanton

Promet se odvija nesmetano po mokrim saobraćajnicama bez zastoja. Posotji opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke i to: Jajce-B. Luka, Bugojno- Novi Travnik, Turbe-Karanovac.

Kanton Sarajevo

– U toku prethodne noći snijeg je polomio veliki broj grana na drveću u drvoredima i parkovima koje su zapriječile ceste, trotoare  i staze kroz parkove. Direktor KUCZ sa saradnicima je u toku noći bio na terenu i izdao je nalog Službi za sječu i uklanjanje oštećenih stabala sa zelenih površina i saobraćajnica Kantona Sarajevo, te PVJ-a Kantona Sarajevo da se odmah angažuje na uklanjanju polomljenog drveća sa javnih površina.

– Kantonalna uprava civilne zaštite je, također, pripremila apel pravnim i fizičkim licima da preduzmu mjere na čišćenju i uklanjanju snijega ispred svojih objekata, kao i sa drveća, i o istom putem Pres službe i svoje web stranice, obavijestila je javnost.

U toku noći angažirani su KJKP Park i KJKP Rad na raščišćavanju saobraćajnica i uklanjanju snijega i granja sa istih.

KJKP Rad: U toku noći je na čišćenju saobraćajnica 1. i 2. prioriteta radilo 150 radnika sa 49 specijaliziranih vozila. Sve glavne saobraćajnice su očišćene. Manji broj saobrajnica, u padinskim dijelovima grada, još uvijek se čisti. U toku su aktivnosti na početku čišćenja saobraćajnica 3. i 4. prioriteta.

KJKP Park: U toku noći je, na čišćenju polomljenog granja, bilo angažirano 70 radnika sa 4 specijalizirane korpe i tri službena vozila. Sve što je bilo na saobraćajnicama u općinama sarajevskog kantona je uklonjeno. Trenutno je na terenu oko 150 radnika sa četiri dizalice-korpe, koji rade na rezanju i uklanjanju grana koje predstavljaju opasnost.

ZAGAĐENJE ZRAKA – OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK-a kvalitet zraka za dan 18.04.2017.godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Mobilna: Gradačac, BKC-e, Bukinje, Lukavac i Živnice, dok se na lokalitetu Skver nije mogao ocijeniti.

OŠTEČENJE ELEKTRIČNE MREŽE

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanski Petrovac. Noćas, od 04:00 sati, van napona je dio 20 kV dalekovoda Klenovac, zbog kvara.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Zbog kvara na dalekovodu bez napajanja el. energijom su naselja Dokanj, Lipnica, Mihatovići, Solina, Obodnica, Breške, Tušanj i Dragodol.

Zeničko-dobojski kanton

Na području Kantona povodom sniježnih padavina od 03:00 sati, općine Zavidovići, Olovo i Žepče  su bez elektrićne enrgije.  U općini Maglaj manji dijelovi bez električne energije. U telefonskom razgovoru obavljenom sa rukovodiocem za informisanje kupaca elektrodistribucije za ZDK-a, nema konkretnih informacija, samo se zna da je došlo do ispadanja 110 kV dalekovoda. Sve ekipe su na terenu i vrše preusmjeravanje i otkalanjanje kvara.

Prema izvještajima na ostalim općinama nema većih problema povodom sniježnih padavina.

Općina Vareš. Saobraćaj se na regionalnim i lokalnim pravcima odvija otežano zbog  snijega koji je padao u toku noći i zbog grana od drveća koje je pod težinom snijega polomljeno i palo na kolovoz, ali svi putni pravci regionalni i lokalni su prohodni. ELEKTRIČNA ENERGIJA-  u pojedinim mjesnim zajednicama došlo je do prekida u napajanju električnom energijom. U protekla 24 sata, zbog snijega koji je padao u toku noći saobraćaj se odvija otežano, također, veliki broj stabala i grana je pod težinom snijega polomljen, što također predstavlja smetnju u odvijanju saobraćaja.

Općina Olovo. Snijeg i dalje pada, teško su prohodni lokalni putevi zbog snijega, magistralni i regionalni su prohodni. U većem dijelu općine nema električne energije. Snijeg je načanio štetu na voćkama, te je polomio grane.

Naselje Olovo nema vode zbog napajanja pumpi elektrićnom energijom.

Zbog vremenskih nepogoda tokom protekle noći (kiša sa snijegom) došlo je do velikog broja kvarova na elektrodistributivnoj mreži i prekida u napajanju električne energije na području Elektrodistribucije Zenica.

U ZE-DO Kantonu bez napona su slijedeći dalekovodi:

– DV 110 kV, na relaciji Zavidovići –Zenica i Zavidovići – Maglaj.

Zbog ovoga je kompletno područje Zavidovića i Vozuće, bez napona.

– DV 35 kV, na relacijama:  Banovići – Vozuća, Maglaj – Natron, Natron – Nemila, Zavidovići – Žepče – Zenica i Breza-Bijelo Polje-Vareš.

– DV 10 kV, i to: Industrija Vareš..14 TS (trafo stanica), Sela Vareš..9 TS, Šijakovo Vareš..4 TS, Pajtov Han Vareš…24 TS, Bukva Tešanj…14 TS, Riječica Maglaj…8 TS, Kosova Maglaj..20 TS, Bočinja Maglaj..17 TS, Bukovik Breza…7 TS, Begov Han B. Han..4 TS, Vukanovići Kakanj…30 TS, Karaula Kakanj…9 TS, Ćatići Kakanj…22 TS, Ričice Zenica…5 TS, Velika Broda Zenica…25 TS, Babino Zenica…31 TS, Hamida Zenica…17 TS, Metalno Zenica…10 TS, Orahovica Zenica…16 TS, Bistričak Zenica….10 TS, Vranduk Zenica…6 TS, Topčić Polje Zenica…2 TS, Arnautovići Visoko…8 TS, SŠC Visoko…7 TS, Buci Visoko…16TS, Lepenica Visoko…6 TS, dio DV-a Solun Olovo.

Sve ekipe ED Zenica su na terenu i čine ogromne napore da bi što prije riješili kvarove i stavili pod napon elektrodistributivnu mrežu.

Srednjobosanski kanton

Općina Novi Travnik. Usljed sniježnih padavina došlo je do prekida napajanja električnom energijom sljedećih naselja: Trenica, Opara, Rostovo, Margetići, Vodovod, Šenković, Pećine i Pečuj.

Općina Travnik. U prekidu je dalekovod Gluha Bukovica sa okolnim naseljima zbog sniježnih padavina.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Unsko-sanski kanton

Općina Cazin. Iz općine Cazin, a od Odjeljenja policije Pećigrad, primljena je informacija o pronalasku NUS-a, u naselju Skokovi, u šumi, gdje je pronađena  trenutna tromblonska mina. Patrola policije obilježila je mjesto pronalaska NUS-a.

Tuzlanski kanton

Općina Čelić. „B“ Tim za deminiranje iz Tuzle obavljao je poslove deminiranja na novom zadatku „Čelićka Rijeka“.

Općina Kalesija. „B“ Tim za deminiranje Orašje obavljao je poslove deminiranja na zadatku „Duge njive – Seljublje“, na području općine Kalesija.

U protekla 24 sata KOC Tuzla, zaprimio je prijavu za NUS-a, od OSCZ Lukavac, u mjestu Turija-Semići, gdje je pronađen NUS (granata 1 kom i tromblon 1 kom). Dojava proslijeđena Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite u Sarajevu.

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Od strane PU Travnik pristigla je prijava o postojanju više komada NUS-a, u prostorijama MUP-a.

Prijava proslijeđena Timu  „A“ Busovača  i  Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite u Sarajevu.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Od strane građanina izvršena je prijava o postojanju sumnje na NUS, u uL. Nikole Šubića Zrinjskog br. 11.

Grad Široki Brijeg. Od strane Policijske uprave Široki Brijeg, izvršena je prijava o pronalasku sljedećeg NUS-a: streljivo 7,62…30 kom i ručna bomba…1 kom. NUS je pohranjen u PU Široki Brijeg.

Prijave su proslijeđene Timu  Mostar „A“  i  Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite u Sarajevu.

OSTALO

Zeničko-dobojski kanton

Saobraćaj  na području Kantona zbog sniježnih padavina odvija se otežano. U višim planinskim predjelima visina snijega na putevima iznosi oko 20 cm, dok u nižim dijelovima oko 5 cm. Trenutno svi magistralni i regionalni putevi su prohodni a lokalni u višim predjelima teško prohodni na području općina Olovo i Vareš.

Snabdijevanje vodom je normalno.

Telekomunikacioni saobraćaj je u prekidu, mobilni u funkciji. Telefonski zbog ele.energije u prekidu. Zavidovički i Olovski kraj zbog ele.energije.

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova je normalan.

Kanton 10.

Na području Kantona 10., ceste su mokre i skliske. Na magistralnom putu Glamoč-Mliništa, na kolniku ima ugažena snijega i leda,  a na Kupreškoj visoravni promet se odvija otežano, zbog snijega i leda na kolniku. Ekipe zimske službe redovito vrše čišćenje i posipanje kolnika.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Količine padavina u protekla 24 sata (mm): Bileća 50; Sarajevo 49; Sokolac 39; Bjelašnica 36; Tuzla 35; Gradačac 34; Bihać, Mrkonjić Grad, Rudo, Srebrenica 32; Nevesinje, Sanski Most, Zenica 31; Jajce, Višegrad 29; Banja Luka, Banja Luka, Bijeljina, Han Pijesak 28; Doboj, Čemerno 26; Drvar, Foča, Mostar, Prijedor 23; Bugojno 21; Livno 18; Bosanski Novi 17; Goražde, Stolac 16; Gacko 14; Bosanska Gradiška 11; Trebinje 6.

Visina snijega u 08 sati (cm): Bjelašnica 66; Sarajevo 31; Han Pijesak 30; Sokolac 24; Goražde 17; Čemerno 15; Livno 10; Tuzla 8; Bugojno 7; Gacko 5; Mrkonjić Grad, Srebrenica 4.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE