Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 25./26.03.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada  Bihaća  imala je intervenciju od 16:30 do 17:28 sati, u mjestu Sokolac, na zapaljenoj travi. Požar su ugasili trojica vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Bosanska Krupa.  Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa  imala je dvije intervencije od 12:55 do 14:15 sati i od 15:30 do 16:40 sati, u mjestu Vranjska, gdje je gorjela šuma, požare su ugasili trojica vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac je imala dvije intervencije na gašenju požara i to:

–        od 18:40 do 20:30 sati, u mjestu Krndija, gdje je gorjelo nisko rastinje, požar su ugasili četiri vatrogasca sa dva vozila,

–        od 19:25 do 20:30 sati, u mjestu Bujadnica, gdje je gorjelo nisko rastinje, požar su ugasili dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica općine Cazin  imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

–        od 13:10 do 13:40 sati, u mjestu Glavica, gdje je gorjela trava, požar su ugasili dvojica vatrogasca sa jednim vozilom.

–        Od 15:00 do 16:30 sati, u mjestu Tirići gdje je gorjela je šuma,  požar su ugasili tri vatrogasca sa jednim vozilom.

–        Od 20:10 do 22:10 sati, u mjestu Salkići gdje je gorjela šuma, požar su ugasili tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica gradaTuzla imala je tri intervencije na gašenju požara u nasljeu Dolovi gdje je gorio drveni objekat i dvije intervencije na gašenju niskog rastinja na manjim površinama u naseljima Trnovac i Požarinica. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići  imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja i dijela šume ukupne površine cca 6 duluma, na separaciji u naselju Oskova. Požar je lokaliziran i ugašen.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac  imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja na manjoj površini u industrijskoj zoni. Požar je lokalizirian i ugašen.

Općina Srebrenik. Vatrogasna jedinica općine Srebrenik  imala  intervenciju na gašenju požara u naseljima Murati i Straža gdje je gorjelo nisko rastinje na manjim površinama, te u naselju Brezje gdje je došlo do požara na podzemnom kablu dalekovoda. Navedeni požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Živinice. Vatrogasna jedinica općine Živinice  imala  je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja i dijela šume ukupne površine cca 20 duluma. Požar je lokalizovan i ugašen.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je dvije intervencija na gašenju požara, i to:

– od 16:00 do 17:20 sati, u mjestu Ortiješu gdje je  gorjela trava,

– od 18:15 do 18:40 sati, u mjestu Ilićima gdje je gorjelo rastinje.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je dvije intervencija na gašenju požara, i to:

– od 14:03 do 16:30 sati, na Smarlovini, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje,

– od 17:00 do 18:35 sati, od Gradine prema Gornjim Stanojevićima, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje.

Općina Konjic. Požari koji su jučer i tokom noći bili aktivni na području općine Konjic, na Bolobanovom Brdu i požar iznad Lisičića, ugašeni su u prije podnevnim satima.

Od 11:45 do 13:45 sati, iznad pravoslavnog groblja, u mjestu Janići, gorjela je suha trava, nisko raslinje i hrastova šuma. Opožarena površina je cca 4 000 m2.

U 14:20 sati, Vatrogasnoj jedinici općine Konjic prijavljen je požara pored Boračkog jezera koji se širi od Boračkog jezera prema Šištici, odnosno u kanjon Neretve. Po dojavi na lice mjesta izašla je dežurna smjena Vatrogasne jedinice općine Konjic i pripadnici civilne zaštite Konjic. Izlaskom na lice mjesta utvrđeno je da se požar širi i da je zahvaćena veća površina crnogorične šume. Teren je nepristupačan, tako da nije bilo moguće pristupiti gašenju požara. Pripadnici Vatrogasne jedinice općine Konjic su i dalje na terenu i prate situaciju.

Vatrogasna jedinica općine Konjic također je  imala   intervenciju  od 17:00 do 18:00 sati, u mjestu Turija, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervencije na gašenju požara i to:

–        požar u ulici Kranjčevićeva u zgradi ispod lifta,

–        požar u ulici Smetovski, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

–        požar u naselju Zapada, gdje je gorjelo niskog rastinje,

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj je na  površinskom kopu Vrtlište dva puta  gasila požar starih auto guma, te su ugasili šumski požar u mjestu Banjevac kao i u naselju Varda gdje su ugasili  požar trave i niskog rastinja.

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče, imala je intervenciju nakon saobraćajne nezgode u mjestu Radovlje gdje je putničko motorno vozilo udarilo u stablo sa tri putnika usljed čega su vatrogasci pristupili vađenju istih iz vozila, te u mjestu Orahovica-Bistrica ugasili su požar trave i niskog rastinja.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko, imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u mjestimu Upovac i  kod firme Vitex.

Zapadnohercegovački kanton

Općina Posušje. Dana 25.03.2017. godine, u 12:30 sati, pripadnici vatrogasne jedinice općine Posušje dobili su dojavu za požar otvorenog prostora na području Blidinja, na lokalitetu Varićak, Borićevac kod Masne Luke.

Obavješteni su i pripadnici vatrogasne jedinice općine Jablanica, planinarskog društva Posušje, pripadnici šumarije te mještani. Ukupno je na požarištu bilo angažovano  pedesetak gasitelja. Opožareno je cca 10 ha borove šume i oko 10 ha trave i niskog rastinja. Požar je u potpunosti ugašen u 18.00 sati. Uzrok požar je  neoprezno paljenje korova od strane mještana.

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Općinaka služba civilne zaštite Kakanj:

Izvode se radovi u naselju Malješ  na prokopavanju kanala i polaganju cijevi za kanalisanje i odvodnju vode iz klizišta, te aktivne pripreme za izradu potpornog zida za zaštitu stambenih objekata.

Stanje na klizištu rudničke jalovine na Površinskom kopu Vrtlište  je za sada stabilno. Pumpa  ispumpava vodu iz akumulacije, a voda istječe i kroz tunel.

Za naselja (Brnjic, Subotinje i Mramor) koja su koristila putnu komunikaciju kroz Donji Kakanj do daljnjeg se koriste alternativni putni pravci.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Dana 25.03.2017.godine, u 14:35 sati, od strane PU Mostar primljena informacija o pronalasku NUS-a koji se nalazi u podrumu obiteljske kuće u naselju Ilići, a radilo se o jednoj ručnoj bombi.

Prijava proslijeđena „A“ timu Mostar i Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE