Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 19./20.05.2017. godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI 

Tuzlanski kanton
Vodostaj na brani HA Modrac, jutros u 07:00 sati, bio je 199,01 m.n.m..Tačka preljeva je 200 m.n.m.. U odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme, nivo je niži za 14 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 36,9 m3/s.

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to: 

od 13:50 do 14:00 sati, u Sjevernom Logoru, gdje je gorila trava i rastinje, te

od 19:45 do 21:00 sati, put za Gorance, gdje je gorila trava i rastinje, te

Zapadnohercegovački kantom

Općina Ljubuški. Vatrogasna jedinica općine Ljubuški, imala je intervenciju u vremenu od 14:50 do 16:00 sati, na gašenju požara otvorenog prostora, na lokalitetu Ligat. Opožareno je oko 0.5 ha trave i niskog rastinja. U intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom. Uzrok požara je neoprezno paljenje korova od strane mještana.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle, imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja, u naselju Par Selo.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac, ugasila je požar na drvenom objektu i dijelu šume, u naselju Bokavići.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo, imala je manju intervenciju, na gašenju zapaljene trave.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, zaprimio je dvije prijave o postojanju NUS-a i to:

od strane građanina, u reonu mjesta Spahići-Nuglovi. Radi se o MB mini 80 mm., te

od strane PS Bihać, sačinjena je službena zabilješka o postojanju NUS-a, u mjestu Mirdžić mahala, radi se o ručnoj bombi.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, zaprimio je dvije prijave o postojanju NUS-a i to:

od strane Općinske službe civilne zaštite općine Centar, da je u ulici Nusreta Šišića Dede,  pronađen nepoznat NUS, te

–  od strane PS Novo Sarajevo, da je u ulici Radnička, također pronađen nepoznat NUS. 

O primljenim  informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite. 

Tuzlanski kanton

„A“ tim FUCZ, vršio je uništavanje NUS-a, na području općine Gračanica.

„B“ tim FUCZ, nastavio je proces deminiranja na zadatku „Čelićka Rijeka“ na području općine Čelić. 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE