Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 18./19.05.2017. godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je:

–   Bosanski Brod ——————————-             170  (normalno stanje),

–   Bosanski Šamac ——————————             10  (normalno stanje),

–   Orašje ——————————————             237  (normalno stanje).

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac, jutros u 07:00 sati, bio je 199,15 m.n.m..Tačka preljeva je 200 m.n.m.. U odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme, nivo je niži za 4 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,2 m3/s.

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije intervencije na gašenju požara u vremenu od 11:10 sati do 13:35 sati, gdje je gorio 5. sprat zgrade Fabrike duhana Mostar.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica Čitluk imala je intervenciju u vremenu od 15:50 do 16:55 sati, na lokalitetu Međugorja, gdje je gasila dimnjak na hotelu „Vila Ređina“.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinice Kantona Sarajevo imala je četiri manje intervencije, te jednu veću, u 10:50 sati, u ulici Brčanska br.14., gdje je  gasila požar u stanu. U gašenju požara učestvovalo je  sedam vatrogasaca s dva vatrogasna vozila. Požar je lokalizovan u  11:10 sati, a ugašen u 11:57 sati. Povrijeđenih nije bilo, dok je pričinjena znatna materijalna šteta.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Od strane Općinske službe civilne zaštite Bosanska Krupa, stigla je prijava o pronalasku NUS-u. Radi se o tromblonu, pronađenom na lokaciji Turske vode.

Kanton Sarajevo

Od Policijske stanice Ilijaš, Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju u da je u naselju Srednje, na lokalitetu pilane „SARFA“ (kod mosta)  pronađen jedan nepoznat NUS.

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Tuzlanski kanton

Općina Čelić. Tokom jučerašnjeg dana, Tim za uklanjanje NUS-a FUCZ, vršio je uništavanje NUS-a, na području općine Čelić.

„B“ Tim za deminiranje Tuzla, nastavio je proces deminiranja na zadatku „Čelićka rijeka“, na području općine Čelić.

OSTALO

Federalna uprava civilne zaštite

Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite učestvovali su u vremenu od 15-18.05.2017. godine, na Glavnoj planskoj konferenciji, koja je održana u Tuzli, vezano za NATO vježbu, s ciljem utvrđivanja konkretnih zadataka svih učesnika, a koji će dati puni doprinos u realizaciji iste u septembru mjesecu 2017. godine.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Stolac. Na području općine Stolac, na prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite, načelnik općine je dana 19.05.2017. godine, donio Odluku o prestanku stanja prirodne nepogode prouzročene mrazom, slanom i niskim temperaturama.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE