Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 16./17.05.2017. godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac, jutros u 07:00 sati, bio je 199,20 m.n.m..Tačka preljeva je 200 m.n.m.. U odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme, nivo je viši za 6 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,2 m3/s.

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 15:12 do 15:40 sati, u Titovoj ulici gdje je gorio stan,

– od 23:00 do 23:30 sati, u Ilićima gdje je  gorjelo rastinje.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu  od 16:55 do 18:15 sati, na lokaciji Vidovo Polje, gdje je gorjela kuća, povrjeđenih lica nije bilo, a na objektu je pričinjena materijalna šteta.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Kanton Sarajevo

Općina Ilidža. Jučer, u 09:00 sati, od strane  Službe civilne zaštite općine Ilidža, primljena informacija o pronalasku  jedne tromblonske mine.

Općina Hadžići. Primljena informacija o pronalasku NUS-a na području Brezovače. Informacije o pronađenim ubojnim sredstvima su prenesene Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. U mjestu Gorjevac prilikom čišćenja bunara pronađena je ručna bomba.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Primljena informacija o  pronalasku ručne bombe   na Skakalima, u blizini Čuline pumpe, na obali rijeke Neretve. Također,  Vođa mašinskog tima na ID Zadatku br 13932  u G. Drežnici prijavio je pronalazak MRUD-a  ručne izrade.

O primljenoj informaciji obavješteni su pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Srednjobosanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije  informacije o pronalasku NUS-a i to:

– na lokalitetu Gornja Rovna, pronađen nepoznat NUS,

– na lokalitetu Grad, pronađeno streljivo.

O primljenim informacijama obavješten ,,A“ Tim Busovača i Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Tuzlanski kanton

,,A“ Tim vršio je uništavanje NUS-a na području općine Živinice i Kladanj.

,,B“ Tim za deminiranje Tuzla nastavio je proces deminiranja na zadatku ,,Čelička Rijeka“, na području općine Čelić.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE