Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 10./11.06.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša, imala je intervenciju u vremenu od 08:44 do 11:45 sati, u mjestu Marjanovac, gdje je došlo do požara na stambenom objektu. Povrijeđenih lica nije bilo, pričinjena je veća materijalna šteta. Požar su gasila četiri vatrogasca sa dva vozila. Uzrok požara je ljudska nepažnja.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je tri intervencije i to:

  • od 09:30 do 09:50 sati, u Cimu, gdje je gorila trava i otpadni material,
  • od 10:50 do 15:15 sati, na Gorancima, gdje je gorila trava i rastinje, te
  • od 15:30 do 15:45 sati, u Ul. A.Starčevića, gdje je gorio balkon.

Općina Čapljina. Profesionalna vatrogasna jedinica Čapljina imala je intervenciju na Bivolju brdu, u periodu od 12:19 do 13:55 sati, gdje je gašen požar na montažnoj baraci.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic, imala je intervenciju u vremenu

od 16:48 do 17:35 sati, u mjestu Donje Selo (zaseok Jurići), gdje je gorila šikara i nisko rastinje.

Tuzlanski kanton

Općina Srebrenik. Vatrogasna jedinica općine Srebrenik, imala je dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja na manjim površinama i to u naselju Luke u blizini fabrike namještaja „Benko“, te u ulici Ismeta Ahmetovića u Srebreniku. Požari su ugašeni.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Unsko-sanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, zaprimio je prijavu o postijanju NUS-a od strane Policijske stanice Bosanska Krupa, u mjestu Gornja Suvaja, a radi se ručnoj bombi.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, zaprimio je tri informacije o pronalasku NUS-a i to:

  • od strane PS Trnovo, da je na lokalitetu Babin do – Bjelašnica, pronađen NUS,
  • od strane građanina, da je u ulici Osmana Asafa Sokolovića br.17, pronađen jedan NUS, te
  • od strane PS Trnovo, da je na lokalitetu Bukova ravan – Bjelašnica, pronađen

O primljenim  informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji će navedeni NUS ukloniti u narednom periodu i izvjestiti nas o preuzimanju istog.

OSTALO

Kanton 10

Općina Livno. Pristigla je informacija u 22.00 sati, o nezgodi u ulovu na lokalitetu Korićina, kojom prilikom je jedna osoba smrtno stradala a jedna ranjena, više informacija će nakon očevida bit objavljeno.

Dana 10.06.2017.god, GSS HBK održao je veliku potražnu vježbu, gdje su učestvovali spašavatelji, tj.dron i tri potražna tima sa psima iz GSS HBK i HG SS Mostar. Vježba se održavala na lokalitetu Sturba i Tribanj.

Vježba je trajala 3 sata. Uvježbavanje i procedura uzbunjivanja je pokrenuta preko KUCZ Livno.

 OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE