Deminirano poljoprivredno zemljište na relaciji Kazin Tuk – Lugovi u općini Kalesija

Na lokaciji Kazin Tuk – Lugovi u općini Kalesija deminirano je zemljište koje se nalazilo neposredno uz prugu Tuzla-Zvornik, s jedne strane, a s druge strane neposredno do stambenih objekata u kojima su bili smješteni prognanici i značajnim dijelom predstavlja poljoprivredno zemljište koje se nije moglo koristiti za svoju namjenu.

Površina zadatka bila je 65.055,00 m² sumnjive površine, dok je tehnički izviđeno 69.885,00 m² sumnjive površine, od čega je mašinski pripremljeno 47.800,00 m², manuelno 5.806,00 m², oko mina je očišćeno 480,00 m², vegetacija je uklonjena sa 14.239 m², a prege su očistile 1.560,00 m² površine.

Na izvođenju radova, koji su započeli krajem oktobra ove godine, pored deminerskog tima FUCZ “Tuzla B”, sa 8 deminera, bili su angažirani pripadnici tima iz Žepča, Mašinski tim sa mašinama MV-4 i PT-300“ i dio POEK tima sa 3 prege.

{loadposition 2015-12-23}

Tokom deminiranja pronađena je protupješadijska mina PMR-2A, tijelo PMR-2A i jedan komad MES-a (kalem-kolut potezne žice PP mine).

Pored čišćenja poljoprivrednog zemljišta od mina, pripremljene su i lokacije za izgradnju kuća stanovnicima koji su u prošlogodišnjim majskim poplavama pretrpjeli velike materijalne štete. Ono što je najvažnije, otklonjena je opasnost po stanovnike koji žive na tom području.