Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 10./11.04.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervenciju na gašenju požara, u vremenu od 19:05 do 20:00 sati, u ulici Mile Budakia, gdje je gorio podrum.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic, imala je intervenciju  od 13:55 sati, u mjestu Vrabač, gdje gori deponija smeća. Teren koji gori nalazi se u miniranom području, tako da pripadnici PVP-e Konjic, nisu bili u mogućnosti intervenirati. Nema opasnosti za stanovništvo.

I dalje je aktivan požar na području mjesta Bukovica, gdje gori šuma. Teren nepristupačan i miniran. Nema opasnosti za stanovništvo.

Općina Prozor-Rama. Vatrogasna jedinica općine Prozor-Rama, imala je intervenciju u vremenu od 20:30 do 21:30 sati, u blizini naselja Podgrađe, gdje je gorila trava i nisko rastinje.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 19:50 do 20:55 sati, u mjestu Donje Paprasko – Ulazna građevina, gdje je gorila trava i nisko rastinje.

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

  • od 13:19 do 15:00 sati, u mjestu Pučenik, gdje je gorilo nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom, te
  • od 16:45 do 19:00 sati, u mjestu Ivanjska, gdje je gorilo nisko rastinje i borova šuma na površini od 20 ha. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom i tri radnika Šumarije. Požar se proširio na minirano područje. Na terenu su ostali radnici Šumarije, radi praćenja situacije.

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica općine Cazin  imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 16:18 do 20:20 sati, u mjestu Perčin-Nuhići, gdje je gorila šuma na površini od 15 ha. Požar su gasili devet vatrogasca sa tri vozila i osam radnika Šumarije.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 07:00 do 08:50 sati u mjestu Podzvizd, gdje je gorjela divlja deponija smeća. Požar su gasili dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica,  imala je dvije intervencije na gašenju požara, u firmi Cimos, na gumenoj traci. Požar je ugašen, ali je pričinjena materijalna šteta.

Srednjo-bosanski kanton

Općina Vitez. Vatrogasna jedinica općine Vitez, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

  • na lokalitetu Vraniska, požarom je zahvaćeno 500 m² suhe trave, koji se širio prema šumi, u vlasništvu šumarije Vitez. Brzom intervencijom vatrogasaca, požar je ugašen, te
  • na lokalitetu Osoje, po dolasku vatrogasci su zatekli dio kruga od 50 m šumskog zemljišta u plamenu, došlo do širenja požara usljed pojačanog vjetra. Požar je ugašen.

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Na klizištu u naselju Malješ stanje je stabilno. Radovi se izvode na  izradi potpornog zida za zaštitu stambenih objekata.

Stanje na klizištu rudničke jalovine na Površinskom kopu Vrtlište  je za sada stabilno. Vodostaj akumulacije je u porastu  za 42 cm u toku 24 sata. Pumpa trenutno nije  u funkciji zbog kvara na elektro instalacijama.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS 

Tuzlanski kanton

Kantonalni operativni centar Tuzla, zaprimio je prijavu o postojanju NUS-a, od strane Općinske službe civilne zaštite Gračanica, da se u Mjesnoj zajednici Buk, nalazi nepoznati NUS.

A“ tim za uklanjanje NUS-a je obavljao poslove na uklanjanju NUS-a, na području ZE-DO kantona.

„B“ tim za deminiranje iz Tuzle obavljao je poslove deminiranja, na novom zadatku „Čelićka Rijeka“.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Široki Brijeg. Dana 10.04.2017godine u 20:31 sati, prstigla je prijava o postojanju NUS-a, od strane Policijske uprave Široki Brijeg, radi se o dvije ručne bombe, okviru te streljivu, na lokaciji Trna.

Istoga dana u 20:32 sati, prstigla je još jedna prijava o postojanju NUS-a, radi se o streljivu 150 komada, koje je smješteno u Policijsku upravu Široki Brijeg.

Prijava o pronalasku NUS-a proslijeđena je Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Srednjo-bosanski kanton

Općina Novi Travnik. Pristigla prijava o postojanju NUS-a, u ulici Kalinska, radi se o dvije ručne bombe-kašikare.

Općina Gornji Vakuf-Uskoplje. Pristigla prijava o postojanju NUS-a, na lokalitetu Rosulje, radi se o raketnom projektilu.

Prijave o pronalasku NUS-a proslijeđene su Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Uposlenici Općinske službe civilne zaštite Maglaj, od građana su preuzeli 5 ručnih bombi (sa osiguračima).

Općina Tešanj. Tim za uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava u saradnji sa Službom civilne zaštite općine Tešanj, izvršio je uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava  sa tri lokacije na području općine, radi se o mjestima Oraš Planje, Piljužići i Kraševo.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar, zaprimio je dvije prijave o pronađenim neeksplodiranim ubojnim sredstvima. Jučer, 10.04.2017. godine, u 16:30 sati, prijavljen je pronalazak jedne tromblonske mine u ulici Mala baruthana br. 9 (općina Stari Grad), a jutros, u 07:23 sati, prijavljen je pronalazak pet ručnih bombi u žbunju pored ulice Velika aleja (općina Ilidža). Informacije o pronađenim NUS-ovima su proslijeđene Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite, a preuzimanje istih će se izvršiti u toku dana.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE