Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 03./04.10.2017.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara trave i niskog rastinja u Drežnici.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervenciju na gašenju požara otpada i niskog rastinja na na lokalitetu PD Igman d.d. Konjic –Traser.

Općina Neum. Vatrogasna jedinica općine Neum imala je intervenciju na gašenju požara trave i niskog rastinja kod sela Rep.

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići  imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Grivice gdje je gorjelo sijeno. Požar je lokalizovan i ugašen.

Općina Srebrenik. Vatrogasna jedinica općine Srebrenik imala je  intervenciju na gašenju požara pomoćnog objekta u naselju Špionica. Požar je lokalizovan i ugašen.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Stolac. Iz Policijske stanice Stolac primljena  prijava o pronalasku NUS-a ispred porodične  kuće u ul. Kneza Domagoja.

Grad Mostar. Iz Policijske stanice Mostar Jug primljeno je obavještenje o  pronalasku NUS-a   koji je je uskladišten u njihovom magacinu.

Prijave o pronalasku NUS-a proslijeđene Timu Mostar „A“  i  Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Unsko-sanski kanton

Općina Ključ. Iz Policijske stanice Ključ primiljena službena zabilješka o pronalasku NUS-a u mjestu Velagići -Postarje, a radi se o dvije ručne bombe.

Općina Sanski Most. Iz  Policijske stanice Sanski Most primiljeno obavještenje o pronalasku NUS-a u mjestu Husimovci, a radi se o „BRK M79“.

Općina Velika Kladuša. Iz Policijske stanice Velika Kladuša primiljena  službena zabilješka o ispaljenoj granati u kontejner koji se nalazi u krugu asfaltne baze doo „Huremagić“  u mjestu Donja Slapnica-Hajrat. Na lice mjesta izišla patrola policije i ustanovila da se radi o granati ispaljenoj iz ručnog bacača raketa „zolje“ M80, call 64mm.

Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak. Na lokalitetu V.Polje pronađen nepoznat NUS.  Obavješten ”A” tim Busovača i Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE