Održan radni sastanak predstavnika Udruženja društava za osiguranje u FBiH i Federalne uprave civilne zaštite

Održan radni sastanak predstavnika Udruženja društava za osiguranje u FBiH i Federalne uprave civilne zaštite

Na inicijativu Udruženja društava za osiguranje u FBiH, u prostorijama FUCZ, 16.03.2016. godine, održan je radni sastanak predstavnika ovog Udruženja i predstavnika FUCZ.

Na sastanka su razmijenjena mišljenja i iskustva i usaglašeni zaključci u cilju realizacije postignutih dogovora koji se tiču obostrane razmjene materijala za nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, u vezi sa osiguranjem imovine pravnih i fizičkih lica.

Sastanku su, ispred FUCZ, prisustvovali: Fahrudin Solak, direktor FUCZ, Ramo Dautbašić, šef Odsjeka za zaštitu od požara i vatrogastvo, Maida Mekić-Skrobanović, inspektor za zaštitu od požara, Enisa Bajrović, rukovodilac Sektora za pravne i opšte poslove – pomoćnik direktora i Naida Brković, stručni saradnik za pravne poslove i radne odnose. U ime Udruženja društava za osiguranje u FBiH, na sastanku su bili: Feđa Morankić, predsjednik Skupštine Udruženja, Zlatan Filipović, zamjenik predsjednika, Fikret Plevljak, predsjednik Odbora za neživotna osiguranja i Ostoja Todorović, generalni sekretar Udruženja.

Sudionici sastanka usaglasili su se da će nastaviti saradnju sve do okončanja procedure izmjene i dopune ovih zakona.

{loadposition 2016-03-17}