Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 16./17.03.2016. godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE

Dana 16.03.2016. godine, u 15:00 sati, Agencija za vodno područje rijeke Save donijela je riješenje o prestanku redovne odbrane od poplava na poplavnom području Srednja Posavina.

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save u laganom je opadanju duž cijelog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosio je:

–   Bosanski Brod ——————————-  740 cm  (redovne mjere), juče 753 cm,

–   Bosanski Šamac —————————   623 cm  (pripremno stanje), juče 637 cm, 

–   Orašje —————————————–  850 cm  (pripremno stanje), juče 864 cm.

Na području ostalih kantona u Federaciji BiH, vodostaji rijeka su normalni.

 

POŽARI

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. U naselju Termoelektrana, intervencija vatrogasaca na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja. Požar ugašen.

 

KLIZANJE TLA – KLIZIŠTA

Tuzlanski kanton

Općina Teočak. Na području općine Teočak, reaktivirano je klizište iz 2011. godine, u reonu brane Snježnica, koje ugrožava regionalni put  Priboj-Snježnica-Sapna.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

Općina Doboj – Istok. Dana 16.03.2016. godine, Kantonalni operativni centar Tuzla, zaprimio je prijavu o pronalasku NUS-a iz Općinske službe civilne zaštite Doboj Istok, a radi se o  ROB…11 komada i eksplozivnom punjenju… 1 komad.

Posavski kanton

Općina Orašje. „A“ Tim FUCZ je dana 16.03.2016.godine, vršio uklanjanje i neutralisanje NUS-a na području općine Orašje.

Kanton Sarajevo

Općina Hadžići. U izvještajnom periodu Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je informaciju o pronalasku NUS-a, dana 16.03.2016. godie,u 13:05 sati, u krugu firme“Adana“ ulici Hadželi bb. Na pomenutom lokalitetu pronađena je tromblonska mina.

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedeni  NUS uklonuli isti dan.

 

Srednjo-bosanski kanton

Općina Vitez. Prijava o pronalasku nepoznatog NUS-a na lokalitetu Radakov most. Obavješten „A” tim Busovača i Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE