Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 15./16.03.2016. godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE

Na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH vodostaji su u blagom opadanju. Na svim vodomjernim stanicama mjerodavnim po FOP-u vodostaji su ispod kote kada počinje obaviještavanje, izuzev na rijeci Savi. U ovom trenutku, prema raspoloživim podacima, nigdje ne prijeti opasnosti od plavljenja površina uz vodotoke. Na rijeci Savi na teritoriji FBiH na vodomjernim stanicama Slavonski Brod i Slavonski Šamac bilježi se trend stagnacije i blagog opadanja vodostaja, ali je vodostaj još uvijek povišen, zbog čega je još uvijek na snazi redovna odbrana od poplava na poplavnom području Odžačka Posavina i Srednja Posavina. Svi zaštitni vodni objekti u vlasništvu Federacije BiH, kojima upravlja AVP Sava Sarajevo, na ovim poplavnim područjima su u ispravnom i funkcionalnom stanju, te ne prijeti nikakva opasnost po ljude i materijalna dobra na ovim poplavnim područjima.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u laganom opadanju duž cijelog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosio je:

–   Bosanski Brod ——————–  753 cm  (redovne mjere), juče 760 cm,

–   Bosanski Šamac —————-   637 cm  (pripremno stanje), juče 645 cm, 

–   Orašje ——————————  864 cm  (pripremno stanje), juče 870 cm.

 

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. PVJ grada Mostara gasila je požar trave i niskog rastinja u dva navrata i to u periodu od 14:00 do 15:45 sati i od 17:25 do 18:30 sati, u ulici biskupa Barišića naselje Vukodol, u blizini Biskupske rezidencije.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. VJ Kakanj je u naselju Bare gasila manji šumski požar koji je zahvatio borovu šumu. Požar je lokalizovan i ugašen.

 

KLIZANJE TLA – KLIZIŠTA

Tuzlanski kanton

Općina Gračanica. Općinskoj službi CZ Gračanica prijavljena dva stara reaktivirajuća klizišta:

  • – MZ Doborovci, naselje Piljagići, ugrožen poslovno-stambeni objekat.
  • – MZ Buk, naselje Mašići, ugrožen pomoćni objekat.

OBLAST VODOSNABDIJEVANJA

Unsko-sanski kanton

I dalje je zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika povećana mutnoća vode na izvorištima i potrošači vodoopskrbnog sistema grada Bihaća trebaju prokuhavati vodu prije upotrebe za piće.

  

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

Dana, 15.03.2016. godine, Kantonalni operativni centar civilne zaštite TK-a zaprimio je tri prijave o pronalasku NUS-a i to od:

  • – Općinske službe CZ Gračanica (ručna bomba 2 kom.),
  • – Općinske službe CZ Kalesija (minobacačka granata) i
  • – Općinske službe CZ Tuzla (dvije ručne bombe, sitna municija 7,62 mm)

O zaprimljenim informacijama obavješten je Tim za uklanjanje NUS-a FUCZ koji je tokom jučerašnjeg dana vršio prikupljanje i neutralisanje NUS-a sa područja općine Gračanica.

 

Srednjo-bosanski kanton

Dana, 15.03.2016. godine, Kantonalni operativni centar civilne zaštite SBK-a zaprimio je četiri prijave o pronalasku NUS-a i to:

  • – Općina Donji Vakuf, lokalitet: Prusac – Musala, pronalazak 2 kom. ručna bomba,
  • – Općina Travnik, lokalitet: Hamandžići – Karaula, pronalazak NUS – granata,
  • – Općina Travnik, lokalitet: Stari grad – Tabić mahala, pronalazak NUS – granata, i
  • – Općina Kiseljak, lokalitet: Grahovci, pronalazak 2 nepoznata NUS-a.

O zaprimljenim informacijama obavješten je Tim za uklanjanje NUS-a FUCZ.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Dana, 15.03.2016. godine, Kantonalni operativni centar civilne zaštite HNK-a primio je informaciju od strane MUP-a HNK-a da se u njihovim prostorijama nalaze ručne bombe koje bi trebalo uklonuti i uništiti. O zaprimljenoj informaciji obavješteni su pripadnici Tima za uklanjanje NUS-a FUCZ.

  

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE