Predstavnici turske Agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA) posjetili FUCZ

Razgovarano je o uspostavljanju saradnje između ove dvije agencije i obuci pripadnika FUCZ kroz razvojne projekte TIKE (Turkish Cooperation and Coordination Agency) koje je ova agencija u narednom periodu planirala realizirati na području Bosne i Hercegovine.

Federalnu upravu civilne zaštite (FUCZ) posjetili su Omer Faruk Alimdži, direktor TIKE za BiH, i Mustafa Haşim Polat, koordinator za projekte obrazovanja i obuke, koji su sa Fahrudinom Solakom, direktorom FUCZ, razgovarali o mogućim vidovima saradnje između ove dvije agencije. Povod ove posjete bila je obuka pod nazivom “Djelovanje u vanrednim situacijama” za medicinsko osoblje (ljekare i medicinske tehničare) i studente medicine koju ova Agencija provodi na području Bosne i Hercegovine u okviru Programa razvoja kapaciteta urgentne medicine. Prisutni su izrazili zadovoljstvo zbog organizovanja sastanka, ukratko predstavili svoj rad i potencijalne oblasti za moguće buduće zajedničke projekte.

U okviru ovog Programa dogovorena je obuka za medicinare (medicinske tehničare) koji su sastavni dio deminerskih i timova za potragu i spašavanje, a obučeni su da pruže prvu pomoć žrtvama minskih, prirodnih i drugih nesreća. Četverodnevna obuka će se održati u Sarajevu od 18. do 21. maja ove godine.

Direktor Solak je naglasio da ga raduje što je ova Agencija zainteresirana za edukaciju u oblasti prirodnih i drugih nesreća jer smo u posljednje vrijeme često izloženi nekoj prirodnoj ili drugoj nesreći (požar, poplava, klizište…) te da je dobro da se ljudi usavršavaju u bilo kom poslu, posebno tamo gdje se spašavaju ljudski životi.

Razgovarano je i o drugim vidovima obuke za pripadnike FUCZ i mogućnostima njihovog realizovanja, a razmatrane su i mogućnosti obuke za volontere u okviru Projekta “Mreža volontera FUCZ” jer se pretpostavlja da će neki od prijavljenih volontera biti medicinske struke.

Cilj ovog Programa je obučiti medicinsko osoblje da djeluje (pruži adekvatnu medicinsku pomoć) izvan medicinskih ustanova, na terenu, u slučaju vanrednih situacija ali i da usvojeno znanje prenesu i na drugo medicinsko osoblje koje će također moći pružiti medicinsku pomoć unesrećenim u prirodnim ili drugim nesrećama.

Turska razvojna agencija (TIKA) osnovana je prije 25 godina, a samo pet godina poslije uspostavila je svoj ured u Bosni i Hercegovini.  U 20 godina poslovanja u BiH realizirali su 800 različitih projekata iz oblasti zdravstva, obrazovanja, infrastrukture i kulture, a namjeravaju tako nastaviti i u budućnosti. Agencija ima urede u 54 zemlje svijeta, a u 66 aktivno djeluju.