Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 27./28.09.2017.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervencije na gašenju požara i to:

od 17:20 do 17:55 sati, u naselju Opine, gdje je gorila trava i rastinje, te

od 19:00 do 19:25 sati, na vrelu Radobolje, gdje je gorilo rastinje.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je intervenciju na gašenju požara u ulici ZAVNOBIH-a, na objektu UO „Bajra“ Zenica, gdje je došlo do manjeg požara. Požar je ugašen, povrijeđenih nije bilo.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinice Kantona Sarajevo, imala je manju intervenciju na gašenju zapaljenog niskog rastinja i trave.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, zaprimio je tri prijave o postojanju NUS-a, i to:

na privatnoj parceli u mjestu Rajnovac, pronađena je kumulativna granata za ručni bacač, policija je izvršila označavanje mjesta pronaska,

u šumi pronađen je kumulativni tromblon, policija je izvršila označavanje mjesta pronaska, te

u mjestu Nepeke u pomoćnom objektu, pronađena je zelena ručna bomba bez kašike i osigurača, policija je izašla na lice mjesta i potvrdila navode prijave. Objekat je zatvoren i osiguran od strane vlasnika.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Olovo. U toku dana 28.09.2017.godine, na području općine Olovo, u toku su deminerski radovi prikupljanja kasetne municije, u naselju Žunova-Solun. Projekat izvode OS BiH. Danas će se vršiti uništenje pronađenog NUS-a 39. kom. tzv. “zvončića”.

Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, zaprimio je informaciju, da se na lokalitetu grada nalazi nepoznati NUS. 

O primljenoj informaciji obavješteni su pripadnici „A“ tim Busovača i Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

Općina Hadžići. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, zaprimio je informaciju od strane policijske stanice Hadžići, da je u ulici Anđelka Lažetića bb, preko puta Tehničko remontnog zavoda u šahtu,  pronađeno više komada ručnih bombi i municije.

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedeni NUS uklonili u toku jučerašnjeg dana. 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, zaprimio je od strane policijske stanice Mostar Jug, informaciju o postojanju nepoznatog NUS-a, u naselju Žitomislići, u blizini mjesnog groblja.

O primljenoj informaciji obavješteni su pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

VODOSNABDIJEVANJE 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica, vršila je dostavu pitke vode za naseljeno mjesto Gornje Paprasko, u vremenu od 09:00 do 10:20 sati.

O S T A L O

NATO vježba „Bosna i Hercegovina 2017“

Aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite

Timovi Federalne uprave civilne zaštite, koji učestvuju na vježbi „Bosna i Hercegovina 2017“, u toku jučerašnjeg dana bili su angažovani na izvršenju zadataka, na ukupno osam vježbovnih lokacija, na području Tuzlanskog kantona, izvedene su različite akcije zaštite i spašavanja ( deminiranje, EOD, spašavanje na vodi i pod vodom, prečišćavanje vode i CBRN (RHB), USAR ).

Tim za tehničku podršku, nastavio je pružati podršku Ministarstvu sigurnosti BiH, kao i međunarodnim  timovima koji učestvuju u vježbi u pogledu osiguranja uslova za život i rad timova na terenu (distribucija hrane i vode za piće, osiguranje prevoza za međunarodne delegacije i drugo.

Premijer Federacije BiH, gosp. Fadil Novalić i premijer Tuzlanskog kantona gosp. Bego Gutić sa saradnicima posjetili su pripadnike Federalne uprave civilne zaštite, koji učestvuju na vježbi, a dočekao ih je direktor Federalne uprave civilne zaštite gosp. Fahrudin Solak.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE